Magyar Közlöny, 1974. január-július (1-53. szám)

1974-01-09 / 1. szám

C a \SsbUy MAGYAR # KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁF ,SÁC HIVATALOS LAPJA I \ * l I f __________n 4 Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 1974. január 9., _ .... Személyi rész szerda 1/1974. (I. 9.) MT rendelet A lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló 1 1971 (II. 8.) Korm. számú rendelet módosításáról I S7r11Tl 2/1974. (I. 9.) M T rendelet A lakásépítési hozzájárulásról és a lakáshasználatba-II ° vételi díjról, továbbá a kedvezményekről szóló 2/1971 (II. 8.) Korm. számú rendelet módosításáról Ara: 3,50 Ft 3/1974. (I. 9.) M T rendelet A lakásépítő szövetkezetekről szóló 6/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet módosításáról 4/1974. (I. 9.) M T rendelet A hajólajstromról 1001/1974. (I. 9.) Mt. h. A központi fejlesztési programok tartalmi követelmé­nyeiről és kidolgozásuk rendjéről 1/1974. (I. 9.) ÉVM A lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló 1/1971, (II. 8.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadotf 1 1971. (II. 0.) ÉVM számú rendelet módosításáról 2/1974. (I. 9.) É V M—P M A lakásépítési hozzájárulásról és a lakáshasználatba­vételi díjról, továbbá a kedvezményekről szóló 2/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról kiadott 2/1971. (II. 8.) ÉVM—PM számú rendelet módosí­tásáról 1 1974. (I. 9.) M É M A munkások továbbképzéséről 2/1974. (I. 9.) MÉM Az ingatlannyilvántartásról szóló 1972, évi 31. számú törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 27/1972. (XII. 31.) M É M számú rendelet kiegészítéséről 3/1974. (I. 9.) MÉM Az állati eredetű fehérjetakarmányokat előállító üze­mek higiéniai szabályairól 1/1974. (I. 9.) M M A felsőoktatási intézményekbe való felvétel szabályo­zásáról szóló 31968. (V. 26.) MM számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről MNB közlemény m Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a nemzeti függetlenség kivívása, a nemzetek kö­zötti béke és barátság előmozdítása érdekében ki­fejtett erőfeszítései, a Magyar Népköztársaság és a Ghánái Köztársaság kapcsolatainak fejlesztésé­ben szerzett kimagasló érdemei elismeréséül Ignatius Kuti Acheampong ezredesnek, a Gha­í nai Köztársaság elnökének a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZASZLÓRENDJÉNEK ' '■' ­gyémántokkal ékesített I. fokozata fcntw*^ A* kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar a Magyar Népköztársaság Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék