Magyar Közlöny, 1974. január-július (1-53. szám)

1974-01-09 / 1. szám

MAGYAR KÖZLÖM­ gatóhelyettesének, Nagy Ferencnek, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete munkatársának, Sasvári Lajosnak, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete munkatársának, Wicha Józsefnek, a VOLÁN 3. sz. Vállalata főosztályvezető-helyettesének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata: Fessel Nándornak, a VOLÁN 21. sz. Vállalata gazdasági szaktanácsadójának, Gerlai Ferencnek, a VOLÁN Tröszt gondnokságvezetőjének, Kra­­kovszky Rezsőnek, az Építésügyi és Városfejlesz­tési Minisztérium csoportvezetőjének, Matusek Ferencnek, a VOLÁN 16. sz. Vállalata osztályveze­tőjének, Mézes Józsefnek, a „Fémmunkás” Válla­lat angyalföldi gyára üzemvezetőjének, Molnár Lászlónak, a VOLÁN 3. sz. Vállalata általános igazgatóhelyettesének, Szalay Istvánnak, az Út­építő Tröszt előadójának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; dr. Bencze Mátyásnénak, a Hajdú-Bihar megyei Egészségügyi Szakiskola igazgatójának, dr. Csej­­tei Istvánnak, a Hajdú-Bihar megyei Gyógyszer­tári Központ igazgatójának, Hermann Gyulánénak, a VOLÁN 7. sz. Vállalata statisztikusának, Körös­­kényi Ákosnénak, a VOLÁN 3. sz. Vállalata kéz­besítőjének, Nagy Imrénének, a Gyulai Járási Hi­vatal előadójának, Poszlovszky Józsefnek, a „Fém­munkás” Vállalat építésszerelési üzeme művezető­jének, Sklenársch Rezsőnének, a VOLÁN 20. sz. Vállalata pénztárosának, Szívós Istvánnak, a VOLÁN 20. sz. Vállalata szerelőjének, Torma Ist­vánnak, a VOLÁN 10. sz. Vállalata forgalom­vezetőjének, Turay Istvánnak, a VOLÁN Tröszt csoportvezetőjének, Vida Józsefnek, a VOLÁN 20. sz. Vállalata ipari tanuló szakoktatójának a A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkássága elismeréséül Tóth Istvánnak, a 22. sz. Állami Építőipari Vál­lalat igazgatójának; nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Kovács Lajos Állami Díjasnak, a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat főépítésvezetőjének, Kriston H. Gyulának, az Ózdvidéki Szénbányák Vállalat stb. titkárának, Lengyel Győzőnek, az Út- és Vas­útépítő Vállalat igazgatójának, dr. Makk László Kossuth-díjasnak, a 31. sz. Állami Építőipari Vál­lalat műszaki tanácsadójának, Székelyhídi Hugó­nak, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium fő­előadójának, Utasi Mátyásnak, az Ózdvidéki Szén­bányák Egercsehi Bányaüzeme stb. titkárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; dr. Pentz Gáspárnénak, a Belkereskedelmi Mi­nisztérium osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Nagy István,„cf­., az Aszfaltútépítő Vállalat osz­tályvezetőjének, Vágó Józsefnek, az Aszfaltút­építő Vállalat építésvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar a Magyar Népköztársaság Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 60. születésnapja alkalmából, eredményes mun­kája elismeréséül dr. Lettner Ferencnek, az INTRANSZMAS Ma­gyar—Bolgár Társaság Budapesti Fiókja igazga­tójának; nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Bakonyi Györgynek, a Könnyűipari Miniszté­rium főosztályvezetőjének, dr. Bernáth Ivánnénak, a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; eredményes munkája elismeréséül Csiszár Ferenc nyugdíjasnak, a MEDOSZ Buda­pesti Bizottsága titkárának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Bodonyi Pálné s. k., a Magyar a Magyar Népköztársaság Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára helyett 1. szám

Next