Magyar Közlöny, 1975. január-június (1-42. szám)

1975-01-10 / 1. szám

545 F6X. MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 1975. január 10.. . , Személyi rész pénzek 1/1975. NET határozat Egyes katolikus főpapok kinevezéséhez szükséges elő­zetes hozzájárulásról 1 C7 cild­ 1/1975. (I. 10.) MÉM—PM—ÉVM Az állami gazdaságok­­dolgozóinak kedvezményes • Milló lakóház építéséről szóló 1/1967. (V. 12.) MÉM—PM— ÉVM számú együttes rendelet módosításáról Ara: 1,50 Ft 1/1975. (I. 10.) PM A SZÖVOSZ, illetve az OKISZ érdekképviseletébe tartozó szövetkezetek közös alapjainak képzéséről és a szövetségek fenntartási költségeinek elszámolásáról szóló 6/1971. (II. 10.) PM számú rendelet módosításáról 1/1975. (I. 10.) MNB A csekk bevezetéséről a szocialista gazdálkodó szer­vek fizetési forgalmában MNB közlemény I. Főrész Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréséül Bencze Károlynak, a Pamutnyomóipari Vállalat műszaki igazgatójának, Béres Tibornénak, a Bu­dapesti Finomkötöttárugyár osztályvezetőjének, Koltai Istvánnak, a Szék- és Kárpitosipari Válla­lat újpesti gyáregysége igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Balogh Lászlónak, a Pamutfonóipari Vállalat lőrinci gyára kártoló művezetőjének, Bálint La­josnak, a Budapesti Harisnyagyár rendészének, Doór Lajosnak, az Athenaeum Nyomda műszaki igazgatójának, Fekécs Margitnak, a Férfi Fehér­nem­űgyár békéscsabai gyára osztályvezetőjének, Finka Lajosnénak, a Magyar Divat Intézet osztály­­vezetőjének, dr. Havas Lászlónak, az Egyetemi Nyomda főkönyvelőjének, Kolozsi Antalnénak, a Paszományárugyár gondnokának, Krajczár Rozá­liának, a Női Fehérneműgyár telepvezetőjének, Legéndi Gábornak, a Győri Kötöttkesztyűgyár fő­mérnökének, Szűcs Lajosnak, a Május 1. Ruha­gyár ceglédi telepe gyáregység igazgatójának, dr. Vincze Sándornak, a Budapesti Finomkötött­árugyár főosztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Andó Mihálynak, a Pamuttextilművek békés­csabai gyára energetikusának, Dunai Lászlónak, a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat Jutaárugyára főkönyvelőjének, Erdész Lászl­nénak­, a Paszo­mányárugyár főkönyvelőjének, Hazai Károlyné­­nak, a Budapesti Harisnyagyár előadójának, He­gedűs Vilmosnénak, a Könnyűipari Levelező Szakközépiskola igazgatójának, Hegyesi Frigyes­nek, a MÉH Nyersanyaghasznosító Tröszt előadó­jának, Kovács Károlynak, a Pamuttextilművek Kikészítőgyára főmechanikusának, Lengyel Sán­­dornénak, a Kaposvári Ruhagyár varrónőjének, Mayer Lajosnak, a Gyapjú- és Textilnyersanyag Forgalmi Vállalat raktári rakodójának, Máté Já­nosnak, a Magyar Selyemipar Vállalat osztályve­zetőjének, Molnár Győzőnek, a Budapesti Bútor­ipari Vállalat V. sz. gyára anyagelszámoló techno­lógusának, Mosolygó Ferencnek, a Győri Között-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék