Magyar Közlöny, 1975. június-december (43-90. szám)

1975-06-18 / 43. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, TARTALOMJEGYZÉK V­I / ^­­ 1975. június 18., Személyi rész / 18/1975. (VI. 18.) MT rend. Az általános jövedelemadóról szóló 1 4271971. (XII. 17.) szerda Korm. számú rendelet módosításáról 19/1975. (VI. 18.) MT rend. A termelőszövetkezetek magasabb vezetői munkakört és egyes más vezetői munkakört betöltő tagjainak munkadíjazásáról, 1015/1975. (VI. 18.) Mt. h. A „Kiváló Szakoktató’1 kitüntető cím alapításáról és 4*1 SZIATI adományozásáról­­ 8/1975. (VI. 18.) A személyi és a vegyes tulajdonban álló lakóépülete-ÉVM — PM ben az építésügyi hatóság által elvégeztethető építési munkákról szóló 4/1960. (X. 2.) É­M—P­M számú együttes rendelet módosításáról Ára: 5,50 Ft 7/1975. (VI. 18.) MüM A bérszabályozás rendszeréről szóló 13/1970. (XI. 15.) Mü­M számú rendelet módosításáról 8/1975. (VI. 18.) Mü M A részesedési alap felhasználásáról szóló 9­/1969. (XII. 20.) Mü M számú rendelet módosításáról 22/1975. (VI. 18.) P M Az egyes nagy fémtartalmú termékek exportja esetén fizetendő termelési adó kulcsainak megállapításáról szóló 11/1975. (III. 7.) P M számú rendelet módosításáról 23/1975. (VI. 18.) P­M A lakosságra vonatkozó adóigazgatási, valamint az illetékekkel kapcsolatos eljárás általános szabályairól szóló 39/1969. (XI. 25.) Korm. számú rendelet végre­hajtására vonatkozó 38/1969. (XII. 29.) P M számú rendelet módosításáról 24/1975. (VI. 18.) PM Az általános jövedelemadóról szóló 42/1971. (XII. 17.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 35/1971. (XII. 17.) P­M számú rendelet módosításáról és kiegé­szítéséről I. Főrész Személyi rész * A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa alapításának 25. évfordulója alkalmából, kiemel­kedő gazdasági eredményei elismeréséül a Dunai Vasműnek a MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE, az INTRANSZMAS Magyar—Bolgár Társaság fennállásának 10. évfordulója alkalmából, az együttműködés területén kifejtett kiemelkedő te­vékenységük elismeréséül Sztojan Vaszilev Sztojanovnak, a Bolgár Nép­­köztársaság Pénzügyminisztériuma osztályvezető­jének, Petar Ivanov Velkovnak, a Bolgár Népköz­­társaság Pénzügyminisztériuma főosztályvezető­helyettesének , 60. születésnapja alkalmából, eredményes mun­kássága elismeréséül dr. Kemény G. Gábornak, az irodalomtudomá­nyok kandidátusának, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos főmunkatársának; nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Rácz Sándornak, a Hajdú-Bihar megyei Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének, dr. Stark Janká­nak, a Budapest VIII. ker. Tanács V. B. Tüdőgon­dozó Intézete vezető főorvosának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék