Magyar Közlöny, 1977. január-július (1-56. szám)

1977-01-10 / 1. szám

Sk56£ G­I3JT MAGYAR # KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZT­Á­RSASÁC HIVATALOS LAPJA * 1 Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 1977. január 10., 1 1977. (I. 10.) BKM­ÁH hétfő 1 1977. (I. 10.) ÉVM 1. szám 1.1977. (I. 10.) MÉM Ára: 2,50 Ft 2/1977. (I. 10.) MÉM 3 1977. (I. 10.) MÉM MNB közlemény Személyi rész______________ A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 75. születésnapja alkalmából, a hazai és a nem­zetközi kommunista mozgalomban kifejtett több mint fél évszázados tevékenysége elismeréséül Gárdos Emilnek, az MSZMP KB Társadalom­­tudományi Intézete munkatársának a MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREDJE kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréséül Szirmai Györgynének, a Kulturális Miniszté­rium pá. osztályvezetőjének a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND. Személyi rész A vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 11 1976. (VII. 4.) BK M­ÁH számú rendelet módosításáról A munka minőségi színvonalát növelő, ösztönző bér­formák alkalmazásáról A megyei (fővárosi) élelmiszerellenőrző és vegyvizs­gáló intézetek működési területének és működési sza­bályainak módosításáról Az ingatlannyilvántartásról szóló 1972. évi 31. számú törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 27 1972. (XII. 31.) MÉM számú rendelet módosításáról Az 1976. évi 34. számú törvényerejű rendelet és a 44 1976. (XII. 30.) MT számú rendelet végrehajtásáról A belföldiek devizaszámláiról dr. Erdős Bélának, a Legfelsőbb Bíróság ta­nácselnökének, Fazekas Lászlónak, a Veszprémi Járási Hivatal elnökhelyettesének, dr. Szi­­gethy Józsefnek, a Tapolcai Kórház osztályve­zető főorvosának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; dr. Csúcs Lászlónak, a Mohácsi Városi Kórház osztályvezető főorvosának, Erős Rezsőnének, a Hírlapkiadó Vállalat sajtódokumentálójának, For­gács Józsefnek, a Délmagyarországi MÉH Vál­lalat igazgatójának, Kovács Ferencnének, a Pécsi Egészségügyi Szakiskola igazgatójának, Máté Ti­­bornénak, a KISOSZ Szabolcs-Szatmár megyei Szervezete titkárának, Molnár Ferencnek, a Keszthelyi Városi Tanács elnökhelyettesének, Waczulik Jánosnak, az Állami Pénzverő­műveze­tőjének, Weiss Istvánnénak, a KISOSZ Élelmi­szer Szakosztálya titkárának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Gyimóthy Bélának, a pécsi 10/1. sz. Gyógy­szertár vezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; eredményes munkájuk elismeréséül Kurucz Györgynek, a Központi Fizikai Kutató Intézet műszaki tanácsadójának, Mészáros János­MNB közleménye -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék