Magyar Közlöny, 1977. július-december (57-101. szám)

1977-07-23 / 57. szám

Budapest, 1977. július 23., szombat 57. szám­­ra: 2,50 Ft TARTALOMJEGYZÉK 1028/1977. (VII. 23.) Mt. h. 15/1977. (VII 23.) BkM—AH 24/1977. (VII. 23.) ÉVM 3/1977. (VII.­ 23.) KkM 26/1977. (VII. 23.) MÉM 13/1977. (VII. 23.) PM—ÁH Személyi rész A mezőgazdasági üzemek szabályozó rendszeréről szóló 1030/1975. (XI. 19.) Mt. h. számú határozat módosításáról A szállodai és egyéb elszállásolási árak és díjak meg­állapításáról szóló 7/1972. (III. 28.) BK­M—ÁH számú rendelet módosításáról Az építőipari kivitelezési jogosultság szabályozásáról szóló 7/1967. (X. 19.) ÉVM számú rendelet módosítá­sáról Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok külkereskedelmi forgalma engedélyezésének rendjéről A Mezőgazdasági Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály Mezőgazdasági gépi és kézi munkák című fejezetének kiadásáról Az árkalkulátori és árszakértői képesítés rendjéről MNB közlemény­ e BI Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréseiként dr. Csaba Györgynek, a 26. sz. Állami Építő­ipari Vállalat gazdasági igazgatóhelyettesének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Kremnicsán Jánosnak, az Építőgépgyártó Vál­lalat osztályvezetőjének, Kosztin Lajosnak, az Építőgépgyártó Vállalat osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Dobó Piroskának, a Pest Vidéki Járásbíróság irodaigazgatójának, Gyomor­i Istvánnak, az ÉVM Nehézgépkezelőket Képző Iskola igazgatójának, Szabó Lajosnak, az Építőipari Gépesítő Vállalat gazdasági igazgatóhelyettesének, Veres Istvánná dr. Csáki Máriának, a Pest Vidéki Járásbíróság bírójának, címzetes megyei bírónak a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata A Minisztertanács életmentés során tanúsított önfeláldozó maga­tartása elismeréséül Horváth István kaposújlaki lakosnak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Lázár György s. k., a Minisztertanács elnöke kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék