Magyar Közlöny, 1978. január-szeptember (1-60. szám)

1978-01-09 / 1. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY Ludez Davilának, az elnöki vezérkari főnökség he­lyettes vezetőjének, Olda Schaufelbergernek, a Külügyminisztérium Kitüntetések adományozásá­val foglalkozó osztálya vezetőjének, Jose A. Vallar­­ta Cecenának, az elnöki vezérkari főnökség 1/a osz­tálya vezetőjének, Abraham Campos Lopeznek, az elnöki vezérkari főnökség 2/a osztálya vezetőjé­nek, Antonio C. Fernandez Penichének, az elnöki vezérkari főnökség 3/a osztálya vezetőjének, Augustin Valladares Castillonak, az elnöki vezér­kari főnökség 4/a osztálya vezetőjének, Felipe Gar­cia Trujillonak, az elnöki vezérkari főnökség 5/a osztálya vezetőjének, Germán Trejo Zozayának, az elnökségi vezérkari főnökség Titkársága vezetőjé­nek, José Sánchez Gutierreznek, a Külügyminisz­térium Útlevélosztálya katonai ösztöndíjjal foglal­kozó osztálya vezetőjének, Rodo Rojasnak, a Kül­ügyminisztérium Diplomáciai Kapcsolatok Főosz­tálya Nemzetközi Szerződésekkel foglalkozó Osz­tálya vezetőjének, Sánchez Ortiz őrnagynak, az elnökségi vezérkar tagjának a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT ZÁSZLÓRENDJE. Martha E. Rico Méndeznek, a Külügyminiszté­rium Diplomáciai Ügyekkel foglalkozó Főosztálya munkatársának, Sergio Loperena Garcia hajóska­pitánynak, biztonsági főnöknek, Roberto Garcia Reyes kapitánynak, az elnökségi vezérkar tagjá­nak, Homero Gamboa Martinez kapitánynak, az elnökségi vezérkar tagjának, Roberto Miranda Sánchez kapitánynak, az elnökségi vezérkar tagjá­nak a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Mexikói Egyesült Államok elnöke által Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökének adományozott „AZTÉK SAS ARANYLÁNCA”, dr. Bíró József külkereskedelmi miniszternek, dr. Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi mi­nisztériumi államtitkárnak, Rónai Rudolfnak, a Kulturális Kapcsolatok Intézete elnökének, Nagy I.­szám János külügyminiszter-helyettesnek, dr. Szabó Ká­­rolynak, a Külügyminisztérium főosztályvezetőjé­nek, Peták Isivának, a Magyar Népköztársaság me­xikói nagykövetének adományozott „AZTÉK SAS I. osztályú RENDSZALAGJA”; Szunyogh Károlynak, az Elnöki Tanács főosz­tályvezetőjének adományozott „AZTÉK SAS FŐTISZTI ÉRDEMÉREM”; Kővári Istvánnak, a Külkereskedelmi Miniszté­rium főosztályvezetőjének, Faragó Ferencnek, a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettesé­nek, Székács Imrének, a TESCO vezérigazgatójá­nak, Kis Istvánnak, az Elnöki Tanács osztályveze­tőjének, Németh György századosnak, dr. Vicze­­nik Dénes külkereskedelmi tanácsosnak, dr. Nagy Gyula főorvosnak, Újvári Tibornak, a Külügymi­nisztérium főelőadójának adományozott „AZTÉK SAS ÉRDEMKERESZTJE”; dr. Gulyás Andrásnak, a Külügyminisztérium főelőadójának, Pécsi Istvánnak, a Külügyminisz­térium főelőadójának, Peták Nádának, a Magyar Televízió külügyi referensének, Kéri János száza­dosnak, Dani Imre századosnak, Zsebkó Sándor századosnak, Vincze István hadnagynak, Magony József hadnagynak, Csőke Endrének, a Külügy­minisztérium előadójának adományozott ■ „AZTÉK SAS RENDJEL” kitüntetések viselését engedélyezi. Dr. Trautmann Rezső s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára A Minisztertanács életmentés során tanúsított önfeláldozó maga­tartásuk elismeréséül Takács József, Szabó István és Sarkadi Géza vámosújfalui lakosoknak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Lázár György s. k., a Minisztertanács elnöke

Next