Magyar Közlöny, 1978. szeptember-december (61-92. szám)

1978-09-12 / 61. szám

11978 SFP 1­8 (I­Ir MAGIT KÖZLÖNY ) A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1978. szeptember 12., kedd 61. szám Ara: 3,50 Ft TARTALOMJEGYZÉK 1978. évi 16. tvr. 1978. évi 17. tvr. 16/1978. NET hat. 8/1978. (IX. 12.) EüM Személyi rész Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fu­varozásra vonatkozó vámegyezmény kihirdetéséről A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Gabcikovo—Nagymarosi Vízlép­csőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről Buda­pesten, 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt Szer­ződés kihirdetéséről Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXXIII. ülésszakán résztvevő küldöttség megbízásáról Egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről Helyesbítés ZEÜSZ I Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a magyar és a nemzetközi munkásmozgalomban, a szocialista társadalom építésében kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából Nemes Dezsőnek, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a Népszabadság főszerkesztőjének a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEMRENDJE kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kiemelkedő alkotó és művészetpedagógiai mun­kássága elismeréseként, 75. születésnapja alkalmá­ból Kadosa Pál kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző­nek, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művészé­nek a MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkájuk elismeréseként, nyugál­lományba vonulásuk alkalmából Szakos Sándornak, a Közlekedési és Műszaki Vállalat igazgatójának a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND; Antal Györgynek, a MASPED Külkereskedelmi Vállalat igazgatójának; eredményes munkájuk elismeréseként Rottler Antalnak, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár szerszámkészítő csoportvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Palazelli Jánosnénak, a Budapesti Rádiótechni­kai Gyár mechanikai műszerészének, Ruczek Jó­zsefnek, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár műveze­tőjének, Szigeti Lászlónak, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Félvezető- és Gépgyára laka­tos szocialista brigádvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Dévényi Szilveszternek, a Budapesti Rádiótech­nikai Gyár kocsikísérőjének, Gruber Sándornak, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Félvezető- és Gépgyára osztályvezetőjének, Kosztolányi Ru­dolfnak, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár műsza­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék