Magyar Közlöny, 1979. augusztus-december (56-94. szám)

1979-08-12 / 56. szám

Sl V ^ W S^i&GZ) „a. a* ## * MAGYAR # KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA .............. 1 1 - ji?| i | k Budapest, tartalomjegyzék [ 1979. augusztus 12., Személyi rész 12/1979. (VIII. 12.) ÉVM Az egyes építőipari és építőanyagipari munkás szak­vasárnap mákra képesítő vállalati (ágazati) szakmunkásképzés­ről I. ., 16/1979. (VIII. 12.) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) .11) S/am KPM—BM KPM—BM számú együttes rendelet módosításáról * 3/1979. (VIII. 12.) KkM A külkereskedelmi igazgatás általános eljárási szabá­lyairól Ara. 3.— Ft 14/1979. (VIII. 12.) A külföldi rendszámú gépjárművek diesel üzemanyag PM—M­M vásárlási jegyéről nmnH­­mmm Személyi rész_______________ A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa öt évtizedes munkásmozgalmi tevékenysége el­ismeréseként, 75. születésnapja alkalmából Bozsóki Ferencnek, az MSZMP Központi Bizott­sága Irodája társadalmi munkatársának a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND kitüntetést adományozza. Dr. Trautmann Rezső s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkája elismeréseként Makkai Lászlónak, a történelemtudományok doktorának, az MTA Történettudományi Intézete tudományos tanácsadójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata, eredményes munkája elismeréseként, nyugállo­mányba vonulása alkalmából dr. Tarlós Istvánnénak, az MTA Pszichológiai Intézete mb. gazdasági vezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Nagy Lajos rendkívüli és meghatalmazott nagy­követet — a Magyar Népköztársaság caracasi nagykövetsége vezetésére kapott megbízatásának érintetlenül hagyása mellett — megbízza a Ma­gyar Népköztársaság képviseletével Grenadában. Részére a megbízólevelet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Losonczi Pál s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára II. Fűrész Miniszteri rendeletek :. Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 12/1979. (VIII. 12.) KVM számú rendelete az egyes építőipari és építőanyagipari munkás szakmákra képesítő vállalati (ágazati) szakmunkás képzésről Az egyes munkás szakmákra képesítő vállalati (ágazati) tanfolyamokon folyó szakmunkásképzés­ről szóló 26/1977. (XII. 28.) Mü M számú rendelet (a továbbiakban: R) alapján — a munkaügyi mi­niszterrel, a többi érdekelt miniszterrel és orszá­gos hatáskörű szerv vezetőjével, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsával, az Ipari Szö­vetkezetek Országos Tanácsával, a Kisiparosok Országos Szervezete elnökével, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetével, vala-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék