Magyar Közlöny, 1979. augusztus-december (56-94. szám)

1979-08-12 / 56. szám

772_______________________________MAGYAR KÖZLÖNY___________________________56. szám mint a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben — a következő­ket rendelem. 1. § (1) Az építőipar népgazdasági ágban és az épí­tőanyagipar ágazatban vállalati (ágazati) szak­munkásképző tanfolyam az e rendelet mellékle­teként kiadott Építőipari és Építőanyagipari Vál­lalati (ágazati) Szakmunkásképzési Jegyzékében (a továbbiakban: ÉVSZJ) felsorolt munkás szakmák­ban szervezhető. (2) Az építőipari szakmák tekintetében a meg­szerzett képesítés ágazati érvényű, az építőanyag­­ipari szakmák esetében a képesítés érvényességi körét az Építésügyi és Városfejlesztési Miniszté­rium a tanfolyam engedélyezésekor határozza meg. 2­ § Építőipari és építőanyagipari munkás szakmák­ra képesítő vállalati (ágazati) szakmunkásképző tanfolyamot (a továbbiakban: tanfolyam) minden, az 1. §-ban meghatározott népgazdasági ágba, ille­tőleg ágazatba tartozó tevékenységet gyakorló vál­lalat, szövetkezet, az ipari szövetkezetek területi (megyei, fővárosi) érdekképviseleti szervei, az OKISZ, valamint a KIOSZ megyei (budapesti) tit­kársága szervezhet az Építésügyi és Városfejlesz­tési Minisztérium engedélyével. 3. § (1) A tanfolyami (elméleti és gyakorlati) oktatás időtartamát az óratervek tartalmazzák. (2) A tanfolyam és a vizsga szervezésének, vala­mint lebonyolításának részletes rendjét az Építés­ügyi és Városfejlesztési Minisztérium külön szabá­lyozza és az Építésügyi Értesítőben teszi közzé. (3) A vizsga jegyzőkönyvét a tanfolyamokkal kapcsolatos szakirányítási és­­ koordináló feladato­kat ellátó ÉVM Továbbképző Központnak kell megküldeni, anyakönyvezés, illetőleg a bizonyít­ványok kiállítása céljából. 4. § A szakmunkásképző tanfolyamon résztvevő dol­gozó kedvezményeire a 9/1978. (VIII. 15.) Mü M számú rendelettel módosított 23/1974. (IX. 4.) Mü M számú rendelet előírásait kell alkalmazni. 5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály­ba. Az ÉVSZJ felsorolt szakmákban a képzés 1979. szeptember 1. napjától folyamatosan indítható. Dr. Ábrahám Kálmán s. k., építésügyi és városfejlesztési miniszter Melléklet a 12/1979. (Vili. 12.) ÉVM számú rendelethez_ Építőipari és Építőanyagipari Vállalati (ágazati) szakmunkásképzési Jegyzék A vizsgára bocsátásihoz A szakmához legközelebb álló gor_ szükséges OSZJ , A szakma megnevezése — - -----------------------------------— - -------------­kao’^ ^dk.orL szakmacsoport szakma 1. Tetőfedő 18 2 építőipar — 2. Üvegező 16 1 építőipar — 3. Üvegfestő 16 2 üvegipar­­ — 4. Síküveggyártó 18 2 üvegipar­­ — 5. Panel- és vázszerkezetszerelő 18­­ 2 építőipar — 6. Szakipari szerkezetszerelő 16 2 építőipar — 7. Szellőző- és klímaberendezés szerelő 16 2 — , csőhálózat-és bér­­szer. 8. Építőipari fenntartó 16 2 építőipar — 9. Szakipari fenntartó 16 2 építőipar — 10. Kerámiaipari gépkezelő 18 2 finomkerámia­ipar — 11. Üveggyártó automata kezelő 18 2 — — 12. Azbesztcement-termék készítő 18 2 — — 13. Szilikátipari anyagelőkészítő 18 2 építőanyagipar — 14. Talajmechanikai feltáró 18 2 — —­ 15. Vízszigetelőanyag-gyártó 16 2 — —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék