Magyar Közlöny, 1979. augusztus-december (56-94. szám)

1979-08-18 / 57. szám

U­MIL SkBGríj *,'4**. •• ©•• MAGYAR # KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, t­­artalomjegyzék 1979. augusztus 18., Személyi rész szombat 1979. évi 17. tvr. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határon átmenő vasúti forgalomról szóló, Bu-ZH 073111­dapesten 1978. év szeptember hó 14. napján kelt el 4­0 c­illius egyezmény kihirdetéséről ^ra­­­­­?[ 1019/1979. (VIII. 18.) Mt. h. Külkereskedelmi miniszterhelyettes kinevezéséről Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkája elismeréseként, nyugállo­mányba vonulása alkalmából Lesták István ezredesnek a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának­­ elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa több évtizedes eredményes munkássága elisme­réseként, nyugállományba vonulása alkalmából Kornis Pálnak, a Kultúra Külkereskedelmi Vál­lalat vezérigazgatójának a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND, eredményes munkássága elismeréseként, 60. szü­letésnapja alkalmából dr. Jókai Lorándnak, a Magyar Jogász Szövet­ség főtitkárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést adományozza. Dr. Trautmann Rezső s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkássága elismeréseként, 60. szü­letésnapja alkalmából Holló János Állami Díjas akadémikusnak, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézete igazgatójá­nak; eredményes munkájuk elismeréseként, nyugállo­mányba vonulásuk alkalmából Varga Barnabásnak, a Diósgyőri Gépgyár Szak­­szervezeti Tanácsa titkárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Erős Jánosnak, az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezete központi irattára vezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést adományozza. Dr. Trautmann Rezső s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke­­átkára A Minisztertanács életmentés során tanúsított önfeláldozó maga­tartása elismeréséül Bartos Csaba tiszabői lakosnak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Lázár György s. k., a Minisztertanács elnöke

Next