Magyar Közlöny, 1980. január-július (1-53. szám)

1980-01-07 / 1. szám

­ Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tudományos, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként, 90. születésnapja alkalmából­­ dr. Greguss Pál Kossuth-díj­asnak, a biológiai tudományok doktorának, nyugalmazott egyetemi tanárnak a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE, eredményes munkájuk elismeréseként, nyugál­lományba vonulásuk alkalmából dr. Gombás Sándornak, a Nyíregyházi Járási Hivatal elnökének, Hajnal Jánosnak, az Állam­­igazgatási Főiskola főiskolai docensének, Kelemen Györgynek, a Baranya megyei Szerelőipari és Szolgáltató Vállalat igazgatójának, Máthé Sándor­nak, a Vas megyei Tanács elnökhelyettesének, Me­zey Lászlónak, az Országos Találmányi Hivatal főosztályvezetőjének, Potyondi Antalnak, az MSZMP Csornai Járási Bizottsága titkárának, dr. Tóth Kása Béla Csongrád megyei főügyészhelyet­­tesnek és MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; * Balogh Istvánnak, a Mohácsi városi Tanács VB főelőadójának, dr. Huszár Ferencnek, a Pénzügy­minisztérium csoportvezetőjének, Piroska Ferenc­­nének, a Kulturális Minisztérium főelőadójának, Takács Györgynének, a Magyar Külkereskedelmi Bank főosztályvezető helyettesének, a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; dr. Bense Dezső Budapest XX. kerületi vezető ügyésznek, Bocz Józsefnének, a Pécsi megyei­ városi Tanács VB előadójának, Horányi Bélának, az Államigazgatási Szervezési Intézet tudományos főmunkatársának, Tokaji Sándornénak, a Baranya megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet Tüdő­gyógyintézete főnővér-helyettesének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata. '**' ** A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA * • Budapest, TARTALOMJEGYZÉK / / b 0]­Jal 1980. január 7., Személyi rész _________ 1 1/1980. NET hat. A római Pápai Magyar Egyházi Intézet igazgatója­hétfő­nak e tiszte alóli felmentéséhez és új igazgató­jának kinevezéséhez szükséges előzetes hozzájá­­rulásról — — — — — — — — — — 4 • SZdlU 1/1980. (I. 7.) Bk­M A zöldség- és gyümölcs nagykereskedelem kockázati alapjáról — — — — — — — — — — 4 óra: 3.— Ft 1/1980. (X. 7.) KPM A kikötők létesítéséről, bővítéséről, használatbavé­teléről, üzembentartásáról és megszüntetéséről 5­2/1980. (I. 7.) KPM—ÁH Az áruk házhozfuvarozási díjának megállapításáról szóló 8/19­18. (VII. 27.) KPM—ÁH számú rende­let módosításáról — — — — — — — — 13 1/1980. (I. 7.) MüM Egyes dolgozók alapbérének megállapításáról szóló jogszabályok módosításáról — — — — — — 13 2/1980. (I. 7.) Mü­M Az 1980. évi munkaszüneti napok körüli munka­rendről — — — — — — — — — — 14 1/1980. (I. 7.) PM Az élelmiszeripari tartalékalapról szóló 44/1974. (XII. 30.) PM számú rendelet hatályon kívül he­lyezéséről — — — ——­ — — — — — — 15 401/1980. MNB közlemény A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolya­mai — — — — — — — — — — — 16

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék