Magyar Közlöny, 1981. január-augusztus (1-50. szám)

1981-01-01 / 1. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1981. január 1., csütörtök 1. szám Ara: 4.— Ft Személyi rész­­ ......................................... A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a HALDEX Lengyel—Magyar Bányászati Rt. létrehozásában és működésének biztosításában végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként Wlodzimierz Lejczak bányászati miniszternek a BÉKE ÉS BARÁTSÁG ÉRDEMREND, dr. Mieczyslawd Gland­oski bányászati miniszter­­helyettesnek, Jerzy Maiara bányászati miniszter­­helyettesnek, Zenón Kucytoiwskinak, a Bányászati Minisztérium főosztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Wladislaw Sawczuknak, a Bányászati Miniszté­rium főosztályvezetőjének, Jozef Stadhownak­, a Szénértékesítő Központ vezérigazgatójának, Zyg­munt Szarafinskinak, a SEP­ARATOR Szénfeldol­gozási Tanulmányok és Tervezések Főirodája ve­zérigazgatójának, dr. Bohdan Hemiczeknek, a HALDEX Lengyel—Magyar Bányászati Rt. vezér­­igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Antoni Makowskinak­, a Pénzügyminisztérium főosztályvezető-helyettesének, Janusz Rudzinski­­nak, a HALDEX Lengyel—Magyar Bányászati Rt. műszaki igazgatójának, Wladyslawa Paszeknak, a HALDEX Lengyel—Magyar Bányászati Rt. gazda­sági igazgatójának, Zygmunt Panfilowicznak, a HALDEX Lengyel—Magyar Bányászati Rt. laka­tosának a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Dr. Trautmann Rezső s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa több évtizedes ügyészi munkássága és társadal­mi tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából dr. Szalmásy Lajos Baranya megyei főügyész­nek, több évtizedes kiemelkedő politikai, gazdasági munkássága elismeréseként, nyugállományba vo­nulása alkalmából Varga Gyulának, az Üvegipari Művek Salgótar­jáni Öblösüveggyára igazgatójának. TARTALOMJEGYZÉK _, , _______________________________ Oldal Személyi rész — — — — — — — — — 1­1/1981. (I. 1.) BKM A felvásárló vállalatok és szövetkezetek dolgozói­nak leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 8/1909. (VI. 12.) BKM számú rendelet módosításá­ról — — — — — — — — — — — — 4 1/1981. (I. 1.) MM A szakmunkásképző iskolák, valamint a szakmun­kásképzést folytató szakközépiskolák tanulóira vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról — 5 1/1981. (I. 1.) ÁH Az 1981. évi termékforgalomról — — — — — 5­401/1981. MNB közi. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamai 18

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék