Magyar Közlöny, 1982. január-augusztus (1-49. szám)

1982-01-01 / 1. szám

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, tartalomjegyzék . . ______________________________ ^ . Oldal 1382. január 1. Személyi rész _ — — 1­1/1932. (I. 1.) EüM A sportrepülők egészségi alkalmasságának orvosi flontok­ megállapításáról és a Repülőorvosi Bizottságok működéséről — — — — — — — — — 3 1/1982. (I. 1.) IM Az államigazgatási eljárást érintő egyes rendelke­zések hatályon kívül helyezéséről — — — — 8 I. szám 1 1/1982. (I. 1.) IpM A munkavédelemről — — — — — — — — 9 1/1982. (I. 1.) KPM A munkavédelemről — — — — — — — — 16 1/1982. (I. 1.) MÉM Az Állati Eredetű Fehérjetakarmányokat Előállító Üzemek Higiéniai Szabályzatáról — — — — 23 Ára: 1,— Ft 2/1982. (I. 1.) MÉM—ÁH A mezőgazdasági nagyüzemek által előállított ipari termékek termelői árának és az általuk végzett szolgáltatások díjának képzéséről, valamint az árverés készítéséről szóló 25/1979. (XII. 28.) MÉM— ÁH számú rendelet módosításáról — — — — 24­­/1982. (I. 1.) PM A munkavédelemről — — — — — — — — 24 Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a munkásmozgalomban kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként, 70. születésnapja al­kalmából Terényi Lászlónak, a Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Dolgozóinak Szakszervezete elnökének a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND, eredményes munkájuk elismeréseként, nyugál­lományba vonulásuk alkalmából Braun Tibornak, a Fővárosi Tanács Gyógyszer­tári Központja gyógyszertárvezetőjének, Fülep Sándornak, az­ MSZMP Budapesti Bizottsága Ok­tatási Igazgatósága tanárának, Horváth Sándor­nak, a Fővárosi Nyomdaipari Vállalat csoportve­zetőjének, dr. Kurucz Lajosnak, a Fővárosi Bíró­ság elnökhelyettesének, bírósági főtanácsosnak, Risztics Károlynak, a Mechwart, Az Ipari Szakkö­zépiskola és Szakmunkásképző Intézet igazgatójá­nak, Vágó Györgynek, a Budapesti Állami Fod­rászat igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Farkas Istvánnénak, a Fővárosi Tanács V. B. fő­előadójának, Lóczy Ferencnek, a Fővárosi Tanács V. B. főelőadójának, dr. Ránky Lászlónak, a Fő­városi Tanács Újpesti Kórház-Rendelőintézete osztályvezető főorvosának, Száraz Lajosnak, a Fő­városi Vízművek kútfúró mesterének, Tóth De­­zsőnének, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fő­könyvtárvezetőjének, Vig Ervinnek, a Fővárosi Gázművek osztályvezetőjének, Wertheimer Tibor­nak, a Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat mű­szaki igazgatóhelyettesének, a­ ­ MUNKA ÉRDEMREND ez­üst fokozata; Masztera Lászlónak, a Madách Színház színpad­mesterének, Rom­hányi Lászlónénak, a Fővárosi Csatornázási Művek rácskezelőjének, Sövény Fe­rencnek, a Fővárosi Tanács V. B. üdülővezető­jé­nek, Szabolcsi Miklósnénak, a Bp. XIII., ker. Ta­nács V. B. főelőadójának a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata­ , eredményes munkájuk elismeréseként Fuhrmann Antalnak, a Borsod megyei ZÖLDÉRT Vállalat előadójának, drj. Vánkosné dr. Timár Évának, az MSZMP Budapesti Bizott­sága munkatársának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék