Magyar Közlöny, 1983. január-szeptember (1-40. szám)

1983-01-01 / 1. szám

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1983. január 1., szombat 1. szám Ára: 4.— Ft TARTALOMJEGYZÉK | oldal * Személyi rész — —— — — •— — — — — 1 1/1983. (I. 1.) ME Az önkéntes ifjúsági építőtáborok létesítésének és működésének feltételeiről — — — — — — 3 1/1983. (I. 1.) BM A névváltoztatásról szóló 11/1955. (II. 20.) MT szá­mú rendelet végrehajtására, valamint a névvise­léssel kapcsolatos egyes kérdések rendezésére kiadott 2/1955. (IV. 23.) BM számú rendelet mó­dosításáról — — — — — — — — — 3­1/1983. (I. 1.) IpM A Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat ki­adásáról szóló 4 1971. (VI. 5.) N­M számú rende­let egyes rendelkezéseinek módosításáról — — — 1/1983. (I. 1.) MÉM—KkM A tenyészállatok behozatalához és kiviteléhez szük­­­séges miniszteri hozzájárulásról szóló 16/1976. (IV. 27.) MÉM—KkM számú együttes rendelet módo­sításáról — — — — — — — — — — 13­1/1983. (I. 1.) PM A reprezentációról — — — — — — — — 13 | Személyi rész ________’ A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa több évtizedes munkásmozgalmi tevékenysége, egész eddigi munkássága elismeréseként Simon Mózesnének, az MSZMP KB Párttörté­neti Intézete nyugalmazott munkatársának; eredményes munkásságuk elismeréseként, nyu­galomba vonulásuk alkalmából Fencsik Lászlónak, a Kossuth Könyvkiadó Nemzetközi Szerkesztősége főszerkesztőjének a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND; dr. Baranyai Elzának, a Fővárosi László Kór­ház osztályvezető főorvosának, Csajági Istvánnak, a Fővárosi Nyomdaipari Vállalat igazgatójának, Fehér Imrének, a Fővárosi Tanács V. B. fő­osztályvezetőjének, Löffler Józsefnek, a Szentendrei járási Áfész elnökének, Nagy Miklósnénak, a Keletmagyarországi Fa­ipari Vállalat igazgatójának, dr. Sebestyén Györgynek, az MSZMP Központi Bizottsága alosztályvezetőjének, Tordi Lászlónénak, a Fővárosi Tanács V. B. csoportvezetőjének, Ujfalusi Sándornak, a Fővárosi Tanács V. B.­ főosztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Baráth Ferencnek, az Erzsébeti KÖZÉRT Vál­lalat igazgatójának, Kasztér Józsefnek, a Fővárosi Kefe- és Seprű­­gyártó Vállalat kefebehúzójának, dr. Molnár Bélának, a Belvárosi Vendéglátó­ipari Vállalat igazgatóhelyettesének, Molnár Sándornénak, a Budapest XVIII. ker. Tanács V. B. osztályvezetőjének, Rózsa Vilmosnak, a Budapest IX. ker. Ingat­lankezelési Vállalat igazgatójának, Szabó Lászlónénak, a budapesti Péterffy Sán­dor utcai Kórház főnővérének, Tárnok Jenőnének, a Fővárosi Tanács V. B. személyzeti vezetőjének, Telepe Sándornak, a Budapesti Közlekedési Vállalat főosztályvezetőjének, Tolnai Ferencnek, a Fővárosi Tanács V. B. sokszorosító műhelyvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Buday Gézának, az Igazságügyi Könyvszakértői Intézet osztályvezetőjének, Józsa Istvánnak, a Budapest III. ker. Tanács V. B. főelőadójának.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék