Magyar Közlöny, 1983. szeptember-december (41-63. szám)

1983-09-15 / 41. szám

51*56$L­^3-(GO A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Személyi rész — — — — — — — — — 673 csütörtök 1983. évi 19. tvr. A Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársa­ság között a Budapesten, 1981. november 30-án aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről — — — — — — 674 41. szám 11/1983. NET hat. Dr. Szendi József veszprémi megyéspüspöki kine­vezéséhez szükséges előzetes hozzájárulásról — 682 3/1983. (IX. 15.) KM A közületi szervek gépjárműveiről szóló 59/1982. (XI. 16.) MT számú rendelet végrehajtására ki­adott 10/1982. (XI. 16.) KPM számú rendelet mó­­dosításáról és kiegészítéséről — — — — — 683 4/1983. (IX. 15.) KM A közületi gépjárművek 1983. évi üzemanyag fel­­használásának korlátozásáról szóló 2/1983. (II. 16.) KPM számú rendelet módosításáról — — — 683* 3/1983. (IX. 15.) SZOT A megváltozott munkaképességű dolgozók részére járó keresetkiegészítés, átmeneti járadék, rend­szeres szociális járadék megállapításáról és folyó­­sításáról — — — — — — — — — — 683 Budapest, 1983. szeptember 15., Ara. 4.— Ft / TARTALOMJEGYZÉKI Oldal Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa több évtizedes tudományos és közéleti tevé­kenysége elismeréseként, 80. születésnapja alkal­mából Szádeczky-Kardoss Elemér kétszeres Kossuth­­díjas akadémikusnak, nyugalmazott egyetemi ta­nárnak, az MTA Geokémiai Kutató Laborató­riuma tudományos tanácsadójának a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Katona Imre s. k. B Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkássága elismeréseként, nyu­galomba vonulása, valamint 70. születésnapja al­kalmából dr. Vajda Zoltánnak, a műszaki tudományok kandidátusának, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárának, művészi munkássága elismeréseként, 75. szü­letésnapja alkalmából Barta László festőművésznek, a Magyar Nép-­­köztársaság Érdemes Művészének; irodalmi munkássága elismeréseként, 60. szü­­­letésnapja alkalmából Somogyi Tóth Sándor írónak; eredményes munkája elismeréseként Tóth Károlynak, a Művelődési Minisztérium osztály­vezető­j­ének; eredményes munkájuk elismeréseként, nyuga-­­lomba vonulásuk alkalmából Czikora Sándornak, a BUDAPRINT Pamut­­nyomóipari Vállalat Textilfestőgyára igazgatójá­nak, dr. Juhász Miklósnak, a Művelődési Miniszté­rium főmunkatársának, dr. Vargha Lászlónak, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem­ egyetemi tanárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; dr. Soukup Lajosnénak, a Nemzeti Színház gaz­dasági igazgató-helyettesének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata » kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék