Magyar Közlöny, 1984. január-szeptember (1-36. szám)

1984-01-01 / 1. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, I TARTALOMJEGYZÉK I­I_____________________________I . Oldal 1984. január 1., 1/1984. (I. 1.) EüM Az orvostudományi egyetemeken végzett pályakez­dő szakemberek munkába lépéséről — — — 1 vasárnap 1/1984. (I. 1.) ÉVM—ÁH Az építési-szerelési árakról szóló 3/1980. (I. 19.) ÉVM—ÁH számú rendelet módosításáról — — 4 1/1984. (I. 1.) ÁBMH A külföldiek Magyarország területén történő mun-1 *­kavállalásának engedélyezéséről szóló 10/1970­ . szám (X. 24.) MüM számú rendelet módosításáról — 5 2/1984. (I. 1.) ÁBMH A munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről, nyilván­tartásáról, a munkakönyvbe történő bejegyzések­* „ ről szóló 12/1967. (X. 20.) MüM számú rendelet iira­­b, r­t kiegészítéséről és módosításáról — — — — 6­3/1984. (I. 1.) ÁBMH A munkaügyi döntőbizottságok szervezetéről és el­járásáról szóló 19/1979. (XII. 1.) MüM számú ren­delet módosításáról — — — — — — — T 1/1984. (I. 1.) OVH Az egyes vízügyi munkás szakmákra képesítő szak­munkásképzésről szóló 3/1979. (XI. 14.) OVH számú rendelkezés kiegészítéséről — — — — — A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 1978. évi 20. számú törvényerejű rendeletnek az 1982. évi 18. számú törvényerejű rendelettel módosí­tott és egységes szerkezetbe foglalt szövege —­8 A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. (XI. 10.) MT számú rendeletnek a 60/1981. (XI. 27.) MT számú, valamint a 38/1982. (VIII. 26.) MT számú rendelettel módosított és egysé­ges szerkezetbe foglalt szövege— — — — — — A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. (XI. 10.) MT számú rendelet végrehajtá­sára kiadott 6/1978. (XI. 10.) BM számú rendelet­nek a 4/1981. (XI. 27.) BM számú, a 8/1982. (VIII. 26.) BM számú, valamint a 8/1983. (XII. 10.) BM számú rendelettel módosított és egységes szerke­zetbe foglalt szövege — — — — — — — 11 HUBB! A Minisztertanács tagjainak rendeletei i‘i részsport­g­yi miniszter 1/1984. (I. 1.) I­I1.M számú rendelet? az orvostudományi egyetemeken végzett pályakezdő szakemberek munkába lépéséről­­ A Minisztertanács 1051/1980. (XII. 12.) számú határozatának 6. b) pontjában foglalt felhatalma­zás alapján az érdekelt miniszterekkel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, a Minisz­­tertanács Tanácsi Hivatalának elnökével, a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetséggel, valamint az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben a következőket rendelem: Általános rendelkezések 1. § (1) Az Egészségügyi Minisztérium közvetlen fel­ügyelete alatt álló intézmények, a tanácsok által fenntartott valamennyi egészségügyi és szociális intézmény és szolgálat, valamint a minisztériumok és országos hatáskörű szervek irányítása alá tar­tozó munkáltatók (a továbbiakban: munkáltató) a hazai orvostudományi egyetemen végző és végzett pályakezdő általános orvossal, fogorvossal és gyógyszerésszel — orvosi, fogorvosi, illetőleg gyógyszerészi oklevélhez kötött munkakörben —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék