Magyar Közlöny, 1984. szeptember-december (37-59. szám)

1984-09-06 / 37. szám

A(­ — 4015 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, tartalomjegyzék 1 . oldal 1984. szeptember 6., Személyi rési - - - - - - - - - 637 1934. évi 15. tvr. A Bajai Tanítóképző Főiskola elnevezéséről — — 641 csütörtök 1984. évi 18. tvr. Az 1935. évben Genfben tartott Nemzetközi Mun­kaügyi Egyetemes Értekezlet által az öregség, rokkantság, halál esetére szóló biztosításban szerv­e­zett jogok fenntartására irányuló, nemzetközi vl­.2 / C713gTI azonosság létesítéséről tervezet alakjában elfoga­tó a • CX.(gB£l a­dott nemzetközi egyezmény (48. sz.) becikkelye­zéséről­­ szóló 1937. évi XXIV. törvény hatályon Ara. 4.— Ft kívül helyezéséről — — — — — — — — 642 15/1984. NET hat. Közlekedési minisztériumi államtitkár kinevezéséről 642 1043/1984. (IX. 6.) Az MSZMP XIII. kongresszusa és hazánk felszó-Mt. h.—SZOT—KISZ KB badulásának 40. évfordulója tiszteletére kezdemé-­­ nyezett munkaversenyben kimagasló eredménye­ket elérő vállalatok, szövetkezetek és kollektí­vák kitüntetéséről — — — — — — — — 642 1044/1984. (IX. 6.) Mt. h. Az Országos Munkavédelmi Bizottság elnökének kinevezéséről — — — — — — — — — 643 1045/1984. (IX. 6.) Mt. h. Egyetemi tanár felmentéséről — — — — — — 643 6/1984. (IX. 6.) MÉM Az apaállatgazdálkodásról szóló 35/1982. (XII. 30.) MÉM számú rendelet módosításáról — — — 644 29/1984. (IX. 6.) PM A tartósan lekötött forgóeszközök finanszírozásáról szóló 52/1979. (XII. 15.) PM számú rendelet mó­dosításáról — — — — — — — — — — 644 eredményes munkássága elismeréseként Dékány Istvánnak, az érdi Bentavölgye Tsz el­nökének a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND, eredményes munkássága elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából Valter Medárdnak, a Magyar Autóklub ügyve­zető elnökének; eredményes munkájuk el­ism­eréseként dr. Augusztinovics Máriának, az Országos Terv­hivatal főosztályvezetőjének, Horváth Istvánnak, a Mélyépítő Vállalat műver­zetőjének a , MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; I Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a politikai és gazdasági építőmunkában több évtizeden át kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, nyugalomba vonulása alkalmából Veres Sándornak, a Borsodi Szénbányák sze­mélyzeti és szociális igazgatójának; több évtizedes eredményes tevékenysége elis­meréseként, nyugalomba vonulása alkalmából dr. Bíró Dénesnek, a Pénzügyminisztéruim fő­osztályvezetőjének. "

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék