Magyar Közlöny, 1985. augusztus-december (30-56. szám)

1985-08-01 / 30. szám

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, tartalomjegyzék­i oldal 1985. augusztus 1., Személyi rész — — — — — — — — — 742 1985. évi 14. tvr. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt csütörtök vevő országok szervezetei közötti áruszállítások Általános Feltééelei kihirdetéséről szóló 1979. IEO . évi 23. számú törvényerejű rendelet módosí­tv. szám­lásáról — — — — — — — — — — 743 23/1985. NET hat. Pintér Lászlónak a magyarországi ferences rend­ura. g_pj. tartomány tartományfőnökévé és Szobonya Esz­­­ternek a Miasszonyunkról nevezett Iskolanővé­rek tartományfőnöknőjévé történő kinevezéséhez szükséges hozzájárulásról — — — — — — 744 24/1985. NET hat. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhe­lyetteseinek és tagjainak megválasztásáról — — 744 37/1985. (VIII. 1.) MT rend. Az utakról szóló 1962. évi 21. számú törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 34/1962. (IX. 6.) Korm. számú rendelet módosításáról — — — 744 1045/1985. (VIII. 1.) Mt. h. Külkereskedelmi miniszterhelyettes kinevezéséről 746 1046/1985. (VIII. 1.) Mt. h. Egyetemi tanárok felmentéséről — — — — 748 1047/1985. (VIII. 1.) Mt. h. Az Építőipari Innovációs Bank Rt. megalakulásáról 747 10/1985. (VIII. 1.) ME Az átképzési támogatásról szóló 3/1983. (V. 4.) ME számú rendelet hatályon kívül helyezéséről­­ 747 11/1985. (VIII. 1.) MÉM A kitüntetésekről és a kitüntetéseik adományozásá­nak rendjéről szóló 5/1982. (II. 22.) MÉM számú rendelet módosításról — — — — — — — 747 12/1985. (VIII. 1.) MÉM Melioráció irányításáról, tervezéséről és ellenőrzé­séről szóló 20/1981. (XI. 19.) MÉM számú rendelet módosításáról — — — — — — — — 748 11/1985. (VIII. 1.) MM­A könyvek, tankönyvek és egyéb könyvjellegű ki­adványok zúzásáról — — — — — — — 751 20/1985. (VIII. 1.) PM A szakmunkástanulók képzésével kapcsolatos egyes jövedelemszabályozási kérdésekről — — — — 752 21/1985. (VIII. 1.) PM A kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg ki­fizetéséről, valamint az értékkülönbözet megfi­zetéséről szóló 21/1976. (IX. 5.) PM számú ren­delet módosításáról — — — — — — — 752 22/1985. (VIII. 1.) PM A fogyasztói forgalmi adóról és a fogyasztói ár­kiegészítésről szóló 60/1979. (XII. 24.) PM számú rendelet módosításáról — — — — — — — 753 23/1985. (VIII 1.) PM—KkM A mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámoga­tásról szóló 20/1979. (XI. 1.) PM—KkM számú együttes rendelet módosításáról — — — — 755­7/1985. (VIII. 1.) ÁBMH Az alsó- és középfokú nevelési-oktatási intézmé­nyek dolgozói munkabéréről szóló 13/1984. (VIII. 22.) ÁBMH számú rendelkezés módosításáról — 753 8/1985. (VIII. 1.) ÁBMH Az átképzési támogatásról — — — — — — 756 410/1985. MNB Az utazási valutaellátásról szóló 433/1981. MNB számú közlemény módosításáról — — — — 759

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék