Magyar Közlöny, 1986. január-augusztus (1-32. szám)

1986-01-19 / 1. szám

sh Sbr. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA­­ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ - Budapest, 1986. január 19., vasárnap 1. szám­ára: 5,— Ft | TARTALOMJEGYZÉK | 1/1986. (I. 19.) MT rend. 2/1986. (I. 19.) MT rend. 1001/1986. (I. 19.) Mt. h. 1002/1986. (I. 19.) Mt. h. 1/1986. (I. 19.) ÁBMII I—OTH—1936. hirdetmény (jJ Idö-»tH 4% n Madványo­J jj| A aZBOED ICT \ * / Oldal Személyi rész — — — — — — — __ | A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről Budapesten, 1985. no­vember 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről — 2 A nukleáris exportról — — — — — — — 3 A Somogy megyei tanácselnök megválasztásának jóváhagyásáról — — — — — — — — 5 Egyetemi tanárok felmentéséről — — — — — 5 A kutatóintézeti dolgozók alapbérének megállapí­tásáról szóló 23/11933. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés módosításáról — — — — — — 6 Egyes kiállításokon bemutatásra kerülő találmá­nyok, védjegyek és ipari minták kiállítási el­sőbbségéről — — — — — — — — — 6 Nemzetközi szerződések közzététele Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népköztársaság Kormánya között az 1936—1990. évi árucsere-forgalomról és köl­csönös fizetésekről — — — — — — — — 7 Megállapodás a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa Hiteles Anyagmintáinak létrehozása és al­kalmazása terén folytatandó együttműködésről — 9 Közlemény — — — — — — — — — — 12 Helyesbítés — — — — — — — — — — 12 Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Dömény János rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetet — a Magyar Népköztársaság caracasi nagykövetségének vezetésére kapott megbízatásának érintetlenül hagyása mellett — megbízza a Magyar Népköztársaságnak a Domi­nikai Köztársaságban való képviseletével. Részére a megbízólevelet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Losonczi Pál s. k.,­ Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Minisztertanács életmentés során tanúsított önfeláldozó mag­­­tartásuk elismeréséül Ruzsits László és Rónai Gyula szili lakosoknak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Lázár György s. k., a Minisztertanács elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék