Magyar Közlöny, 1987. január-oktober (1-44. szám)

1987-01-15 / 1. szám

■■■■■■ A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Oldal Személyi rész — — — — — — — — — 2 1001/1987. (I. 15.) Mt. h. Az állami személyzeti munkáról — — — — 3 1002/1987. (I. 15.) Mt. h. Az ünnepségek és rendezvények megtartásának rendjéről — — — — — — — — — — 14 1003/1987. a. 15.) Mt. h. Az „IFJÚSÁGI DÍJ” alapításáról — — — — 14 1004/1987. (I. 15.) Mt. h. A Fővárosi Tanács elnöke felmentésének, illetve megválasztásának jóváhagyásáról — — — — 15 1005/1987. (I. 15.) Mt. h. A MÉH Nyersanyaghasznosító­ Tröszt létesítő ha­tározatának jóváhagyásáról — — — — — 15 1006/1987. (I. 15.) Mt. h. Egyes kormánybizottságok elnöki tisztségében tör­ténő változásokról — — — — — — — 15 1007/1987. (I. 15.) Mt. h. Az Állami Tervbizottságról — 15 1008/1987. (I. 15.) Mt. h. A Gazdaságfelügyeleti Bizottságról — — — — 16 1009/1987. (I. 15.) Mt. h. A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottságá­ról ___________ 17 1010/1987. (I. 15.) Mt. h. Egyetemi tanárok felmentéséről — — — — — 18 1/1987. (I. 15.) EüM—BkM— A külföldi élelmiszerek behozatalának egészség-KkM ügyi feltételeiről — — — — — — — —­­19 1 1987. (I. 15.) IpM—KM Az 1987. évi nyári időszámítás bevezetéséről — 20 1/1987. (I. 15.) PM—ÉVM A lakásépítés (-vásárlás) pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről szóló 61/1985. (XII. 27.) MT számú rendelet végrehajtására ki­adott 44/1985. (XII. 27.) PM—ÉVM számú együt­tes rendelet módosításáról — — — — — 20 2/1987. (I. 15.) PM A lakásépítési (-vásárlási) és egyéb építési köl­csönfeltételekről — — — — — — — — 21 3/1987. (I. 15.) PM—ÉVM Az egyes építési kölcsönökről szóló 49/1982. (X. 7.) PM—ÉVM számú együttes rendelet módosí­tásáról — — — — — — — — — — 23 4/1987. (I. 15.) PM Az ifjúsági takarékbetétről, valamint a fiatal há­zasok áruvásárlási kölcsönéről szóló 43/1980. (XII. 10.) PM számú rendelet módosításáról — 23­­/1987. (I. 15.) ÁH A hőenergia szolgáltatási díjakról szóló 11/1981. (III. 6.) ÁH számú rendelkezés módosításáról — 25­3. Fpk. 5/1986/2. Főv. Bír. Felszámolási eljárás megindításának közzétételé­ről ___________ 23 3. Fpk. 1/1987/2. Főv. Bír. Felszámolási eljárás megindításának közzétételé­ről ___________ 26 3. Fpk. 2/1987/2. Főv. Bír. Felszámolási eljárás megindításának közzétételé­ről ___________ 26 Helyesbítés — — — — — — — — — — 27 Budapest, 1987. január 15., csütörtök 1. szám­­ra: 5.— Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék