Magyar Közlöny, 1988. január-július (1-34. szám)

1988-02-02 / 1. szám

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA • ---------------------------------------------------------f*—i. 1 -v **■~: ... w * $ , t- 4 J Budapest, tartalomjegyzék * , _____________|______________ Oldal 1988. február 2.­1/1988. (II. 2.) MT r. A beruházások rendjére szóló 46/1981 MT . számú rendelet módosítóból 4 — — — -1“‘­­ 2 kedd 2/1988. (II. 2.) MT r. Az adóigazgatási eljárásról szóló 50/1987. (31. 14.) MT számú rendelet kiegészítéséről — — — 3 3/1988. (II. 2.) MT r. A mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtott egyes 1 ._­ támogatások korlátozásáról — — — — — 3 b­etulll 1/1988. (II. 2.) KM A nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyekről 3 ^ra. __pj 1/1988. (II. 2.) MM Egyes oktatási jogszabályok módosításáról — — 4 * — 2/1988. (II. 2.) MM A Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 7/1981. (V. 12.) MM szá­mú rendelet módosításáról — — — — — 6­1/1988. (II. 2.) OT—PM A beruházások rendjéről szóló 46/1984. (XI. 6.) MT számú rendelet végrehajtásáról rendelkező 3/1984. (XI. 6.) OT—PM számú együttes rende­let módosításáról — — — — — ■— — 10­1/1988. (II. 2.) SZEM—PM A Rehabilitációs Alap felhasználásáról — — — 13­2/1988. (II. 2.) SZEM A magyar állampolgárok gyógyító-megelőző ellá­tásáról szóló 7/1975. (VI. 24.) EüM számú ren­delet módosításáról — — — — — — — 15 1/1988. (II. 2.) ÁBMH A munkahelyteremtő beruházások Foglalkoztatási Alapból történő támogatásáról és a Foglalkoz­tatási Alap pénzügyi elszámolásáról — — — 15 2/1988. (II. 2.) ÁBMH A kisszövetkezetek dolgozói anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről, valamint egyes­­ díjazási szabályok módosításáról — — — — 17 3/1988. (II. 2.) ÁBMH­­ A szakirányú egyetemi, főiskolai végzettséggel ren-s­delkező egyes dolgozók alsó bérhatárának mó­dosításáról — — — — — — — — — 18­4/1988. (II. 2.) ÁBMH A gazdasági társulások, leányvállalatok és eg­yes­­ jogi személyek vállalatai munkaügyi kérdéseiről 19 1001/1988. (II. 2.) MT­K. Egyes kormánybizottságok elnöki tisztségében tör­ténő változásokról — — — — — — — 20 1002/1988. (II. 2.) MT h. Dr. Kapolyi László kormánybiztos feladatáról és hatásköréről — — — — — — — —— — 21 1003/1988. (II. 2.) MT h. A Minisztertanács Tervgazdasági Bizottságáról — 21 1004/1988. (II. 2.) MT h. A Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló * 1053/1977. (XII. 31.) Mt. számú határozat mó­dosításáról — — — — — — — — — 22 1005/1988. (II. 2.) MT h. Miniszterhelyettes kinevezéséről — — — — 22 1006/1988. (II. 2.) MT h. A Fejér megyei tanácselnök felmentésének és megválasztásának jóváhagyásáról — — — — 22 1007/1988. (II. 2.) MT h. A Fővárosi Tanács általános elnökhelyettese fel­mentésének, illetve megválasztásának jóváha­gyásáról — — — — — — — — — — 22 1008/1988. (II. 2.) MT h. Egyetemi tanár felmentéséről — — — — — 22 8001/1988. (II. 2.) IM Az állami, társadalmi és érdekképviseleti szervek tájékoztató névé­nek rövidítéséről — — — — — — — 23­­/1988. (MK 1.) MNB „Világ Vadvédelmi Alap” ezüst emlékérme hiba­hirdetmény csatásról — — — — — — — — — •— 23 Helyesbítés — — — — — — — — — 24

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék