Magyar Közlöny, 1989. január-július (1-50. szám)

1989-01-01 / 1. szám

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA MAGYAR KÖZLÖNY Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1989. januári., Személyi rész...........................................................................................­­ vasárnap 1/1989. (I.l.)MTI.- Az alapítványokból és közérdekű célú kötelezettségvállalásokból ” adómentesen kifizethető összegekről......................................... 2­2/1989. (I.1.) M­­­ r. Nyers Rezső államminiszter feladatáról és hatásköréről............... 31 / 1/1989. (I. 1.) F.VM r. A Balaton üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység­­­szám átmeneti korlátozá­sról.............................................................. 3­1/1989. (I. 1.) 1M 1. A Büntetésvégrehajtási Testület egészségügyi munkakörben fog­lalkoztatott dolgozóinak fegyelmi felelősségéről....................... 4 Ára: LO,— Ft 1/1989. (E­­.) PM 1. Egyes pénzintézetek jövedelemszabályozásáról.............................. 5 1/1989. (I. 1.) NET h. Bírák felmentéséről és megválasztásáról............................ 7 1001/1989. (I. 1.) MT h. Miniszterhelyettes kinevezéséről......................................... 8 1002/1989. (I. 1.) MT h. A Minisztertanács Hivatala elnökhelyetteseinek kinevezéséről .. 8 1003/1989. (I. 1.) MT h. A Nógrád megyei tanácselnök megválasztásának jóváhagyásáról 8 Helyesbítés....................................................................................... 8 __________________________________________________________________________________fc I. rész SZEMÉLYI RÉSZ A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkássága és közéleti tevékenysége elis­meréseként, nyugállományba vonulása alkalmából Varga Péternek, az MSZMP Központi Bizottsága osz­tályvezetőjének a MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE, több évtizedes eredményes munkásságuk elismerése­ként, nyugállományba vonulásuk alkalmából Török István Állami Díjasnak, kereskedelmi minisztéri­umi államtitkárnak, Vallus Pálnak az Országos Árhivatal első elnökhelyet­tesének a­­ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE kitüntetést adományozza. Dr. Straub F. Brúnó s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Minisztertanács a testnevelési és sportmozgalomban szerzett kiemelke­dő érdemei elismeréséül Geréb Istvánnak, a Békés megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottsága örökös tiszteletbeli tagjának; Majtán Józsefnek, a tatabányai Bányász SC Labdarúgó szakosztály elnökének; Ru­zsinszki­ Attilának, a GANZ DANUBIUS balatonfü­redi Hajógyár SE ügyvezető elnökének; dr. Vitencz Mihálynak, a budapesti MEDOSZ T ÉR­DÉRT SE gazdasági vezetőjének, Vízvári Györgynek az Újpesti Dózsa vízilabda szakosz­tálya tagjának, a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI SPORTÉRDEMÉREM arany fokozata; Dévényi Gézának, a Budapest IV. kerületi Kézilabda Szövetség elnökének, Ferdinandy Gézának a Magyar Öttusa Szövetség lovas­edzőjének, Ferenczi Árpádnak az Ipari Szövetkezetek Sportbizott­sága elnökének, Horváthy Tibornénak, a Baranya megyei Tanács V. B. SPORT gazdasági ügyintézőjének, Kőrös Lászlónak a Győr-Sopron megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottsága elnökének, Studniczky Ferencnek a Magyar Jégsport Szövetség fő- _ő­titkárának, .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék