Magyar Közlöny, 1989. július-december (51-101. szám)

1989-07-20 / 51. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1989. július 20., csütörtök 51. szám Ára: 15,— Ft­­ TARTALOMJEGYZÉK 81/1989. (VII. 20.) MT r. 82/1989. (VII. 20.) MT r. 8/1989. (VII. 20.) IM r. 5/1989. (VII. 20.) MNB rek. 1098 1989. (VII. 20.) MT r. 1099/1989. (VII. 20.) MT R. 1100/1989. (VII. 20.) MT h. 1101/1989. (VII. 20.) MT h. 1102/1989. (VII. 20.) MT h. Oldal Személyi rész.................................................................................... 914 A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett pályakez­dő szakemberek pályázati rendszerével összefüggő jogszabá­lyok hatályon kívül helyezéséről .................................................... 914 A diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a diplomáciai és konzuli képviselet tagja részére adható általános forgalmi adó visszatérítésről szóló 44/1988. (V. 31.) MT rendelet módosítá­sáról ....................................................................................................... 914 A cégjegyzékről és a cégbejegyzésről szóló 6/1985. (XI. 6.) IM ren­delet módosításáról............................................................................ 915 A devizahitelről........................................................................................ 915 Králikné Cser Erzsébet kormánybiztosi kinevezéséről.................. 916 Pénzügyminiszter-helyettes kinevezéséről......................................... 917 A Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettesének felmentéséről........ 917 Egyetemi tanári felmentésekről........................................................... 917 Fővárosi tanácselnök-helyettes felmentésének jóváhagyásáról... 918 Helyesbítés............................................................................................... 919

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék