Magyar Közlöny, 1990. október-december (97-139. szám)

1990-10-01 / 97. szám

5MSG­L 1390 DKT 0­5 MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, I TARTALOMJEGYZÉK I oldal 1990. október 1.,­­ hétfő 61/1990. (X. 1.) Korm. r. Az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák for­galmának engedélyezéséről........................................................ 1925 97. szám Ára: 95.— Ft II. rész JOGSZABÁLYOK Kormányrendeletek A Kormány 61/1990. (X. 1.) Korm. rendelete az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának engedélyezéséről A Magyar Köztársaság Kormánya­­ az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXI. cikkelyének megfelelően,­­ a külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében és a vámjog szabályozásáról szó­­ló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet 16. § és 18. §-ában fog­alt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ (1) Nemzetközileg ellenőrzött terméket és technológi­át a Magyar Köztársaság területére behozni és onnan ki­vinni kizárólag az e rendelet alapján kiadott igazolással vagy engedéllyel lehet. (2) Nemzetközileg ellenőrzött terméknek és technoló­giának minősül az e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt - és a 2. sz. mellékletben megjelölt országokból származó - termék és technológia (továbbiakban: termékek és tech­nológiák). (3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély (iga­zolás) szükséges a termékek, illetve technológiák­­ külkereskedelmi célú behozatalára és kivitelére, - reexportjára, - tranzit áruforgalmára, - vámszabadterületre történő be- és kiszállítására, - az utasforgalomban történő behozatalára és kivitelére, - az ezekkel folytatott ügynöki tevékenységre, - a gazdasági társaság által nem pénzbeli betét (hozzá­járulás) címén történő behozatalára és kivitelére, - az 1988. évi XXIV. törvény 31. § (3) bekezdése alap­ján történő behozatalára, - bármilyen új műszaki termék formájában történő ki­vitelére. Exportellenőrzési Tárcaközi Bizottság 2. § A termékek és technológiák jegyzékének összeállítása és szükség szerinti megújítása az Exportellenőrzési Tárca­közi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) feladata. A Bi­zottság a jegyzéket egyezteti a nemzeti exportellenőrzési listákkal, valamint a Magyar Köztársaság nemzet­kö­zi kö­telezettségeivel és azt jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék