Magyar Közlöny, 1991. október-december (113-150. szám)

1991-10-15 / 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1991. október 15., kedd 113. szám Ára: 15,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 1991. XLVI. tv. 1991. XLVII. tv. 129/1991. (X. 15.) Korm.r. 205/1991. (X. 15.) KE­m. 8. Fpk. 417/1990/27. Főv. Bír. 10. Fpk. 587/1991/4. F­őv. Bír. 10. Fpk. 555/1991/4. Főv. Bír. Fpk. 4/1990/18. M. Bír. Fpk. 70.025/1991/7. M. Bír. Fpk. 70.039/1991/3. M. Bír. Oldal A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról és egyéb rendelkezésekről........ 2263 A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg felhasználásáról....................... 2264 A lakóépületek és vegyes célra használt épületek távhőellátásáról 2272 Bírák felmentéséről és kinevezéséről ........................................... 2275 Felszámolási eljárás megindításának közzétételéről.................... 2275 Egyszerűsített felszámolási eljárás megindításának közzétételéről 2275 Egyszerűsített felszámolási eljárás megindításának közzétételéről 2275 Egyszerűsített felszámolási eljárás megindításának közzétételéről 2276 Felszámolási eljárás megindításának közzétételéről.................... 2276 Egyszerűsített felszámolási eljárás megindításának közzétételéről 2276 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1991. évi XLVI. törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról és egyéb rendelkezésekről. Az Országgyűlés az energiaárak emelése miatti lakossá­gi többletterhek enyhítésére a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás viteléről szóló 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.), illetve a költségvetési előirányzatok módosításáról az alábbi tör­vényt alkotja: * A törvényt az Országgyűlés 1991. október 1-jei ülésnapján fogadta el. 1. § A Tv. (1) bekezdés a) pontja ötödik francia bekez­dése a következőre módosul: „A települési szociális alapellátáshoz egy állandó inaktív lakosra számítva 3100 Ft.” 2. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti 1991. szeptember 7-én aláírt Támogatási Megállapodás alapján 10 000 000 US dol­lárnak megfelelő forint segély az 1. számú mellékletben ismertetett előirányzat növelésének forrásául szolgál. 3. § A Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésé­nek végrehajtásáról szóló törvény 21. §-ában foglalt, az ön­­kormányzatok 1991. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából adódó és az 1991. évi állami költségvetésben pótlólagos bevételként számításba vehető 1852 millió forint visszatérülésből 600 millió forint az 1. számú mellékletben ismertetett előirányzat növelések forrásául szolgál. 4. § (1) A Tv. 1. számú melléklete e törvény 1. számú melléklete szerint módosul, illetve egészül ki. (2) A Tv. 2. számú melléklete e törvény 2 számú mellék­lete szerint egészül ki. (3) A Tv. 4. számú melléklete e törvény 3. számú mellék­lete szerint módosul.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék