Magyar Közlöny, 1992. november-december (117-136. szám)

1992-11-20 / 117. szám

50 5&1 MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK 1 oldal 1992. november 20., 1992. LXV. tv. A bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmé­vi­zeteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVII. tör­vény módosításáról......................................................................... 3978 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjte­ményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyá-,­val összefüggő egyes kérdések rendezésére................................ 3980 1V S751m ^^^**** 151/1992. (XI. 20.) Korm. r. A magyar—svájci nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás ki­hirdetéséről szóló 41/1980. (X. 21.) MT rendelet módosításáról 3990 152/1992. (XI. 20.) Korm. r. A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény végrehajtásáról rendel­kező 78/1990. (IV. 25.) MT rendelet módosításáról és az 1993. évi országos statisztikai adatgyűjtési programról............. 3990 79/1992. (XI. 20.) OGY­K. Az 1992. évi költségvetés alakulásáról, az államháztartás helyze-Ára: 80,- Ft tér61........................................................................... 4036 61/1992. (XI. 20.) AB­h. Az Alkotmánybíróság határozata ..................................................... 4036 180/1992. (XI. 20.) KE h. Gál Bálint rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről 4037 181/1992. (XI. 20.) KE h. Egyetemi tanárok felmentéséről ........................................................ 4038 182/1992. (XI. 20.) KE h. Dr. Fehérvári Géza rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti ki­nevezéséről és megbízásáról ......................................................... 4038 183/1992. (XI. 20.) KE h. Dr. Temesy Béla vezérőrnagyi rendfokozatának helyreállítása mellett „posztumusz” altábornaggyá történő előléptetéséről. 4038 184/1992. (XI. 20.) KE h. „Posztumusz” vezérőrnagyi kinevezésről......................................... 4038 185/1992. (XI. 20.) KE h. Vezérőrnagyi kinevezésről.................................................................. 4038 186/1992. (XI. 20.) KE­K. Bírák felmentéséről, bíró munkaviszonyának megszüntetéséről és bírák kinevezéséről................................................................. 4039 1062/1992. (XI. 20.) Korm. h. Az ABN AMRO Bank (Magyarország) Rt. külföldi tulajdonú pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról............................................................................. 4039­7/1992. (XI. 20.) MNB hird. A „Veszélyeztetett állatvilág” emlékpénz kibocsátásáról ............ 4039 8/1992. (XI. 20.) MNB hird. Az „Úrkutatás” emlékpénz kibocsátásáról ..................................... 4040 1 telyesbítés ............................................................................................ 4040

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék