Magyar Közlöny, 1993. január-február (1-19. szám)

1993-01-07 / 1. szám

S­­z. /CM 3 1 ~no t jfc Aj MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1993. január 7., csütörtök 1. szám Ára: 28.- Ft TARTALOMJEGYZÉK Személ: 1­1/1993. (1.7.) HM 1. A katonai felsőoktatási intézményekben a képesítés megszerzésé­nek feltételeiről szóló 5/1991. (VIII. 28.) HM rendelet módosí­tásáról .......................................................................................... 2­1/1993. (1.7.) PM—BM e. r. A helyi önkormányzatokat 1993. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról és személyi jövedelemadóról...................... 6­1/1993. (1.7.) KE­K. Hadbíró ezredes felmentéséről ..................................................... 6 Fpk. 12/1990/53. M. Bír. Felszámolási eljárás megindításának közzétételéről.......................... 6 4. Fpk. 48/1991/30. M. Bír. Felszámolási eljárás megindításának közzétételéről..................... 7* 3. Fpk. 57 1991/16. M. Bír. A 3. Fpk. 57/1991/9. határozat megváltoztatásáról............................ 7 4. Fpk. 842/1992/2. M. Bír. Felszámolási eljárás megindításának közzétételéről.......................... 7 Helyesbítés...................................................................................... 8 Oldal I. rész SZEMÉLYI RÉSZ A miniszterelnök előterjesztésére az oktatásban, a magyar nemzeti műveltségben, első­sorban az irodalomban és a keresztény szellemiség ter­jesztésében és művelésében elért kimagasló teljesítmé­nyéért dr. Jeleníts Istvánnak, a Piarista Rend Magyarországi tartományfőnökének a Kodály Zoltán szellemi és tárgyi hagyatéka védelméért, feltárásáért és méltó formában való megőrzése érdekében végzett tevékenységéért Kodály Zoltánná Péczely Saroltának, a magyarországi szlovákság körében végzett több évti­zedes munkássága elismeréseként Jakab Róbertnénak, a Magyarországi Szlovákok Szövet­sége ügyvezető elnökének a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTI KERESZTJE (polgári tagozat); MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL (polgári tagozata);

Next