Magyar Közlöny, 1993. március-május (36-53. szám)

1993-03-31 / 36. szám

Ck- 'iOi3 5^'5-bfJ * moalOl­om MAGYAR fi KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1993. március 31., szerda 36. szám .___________________________. xC^xi-o •' u a I TARTALOMJEGYZÉK /­ 'X °ldal 1-----------------------------------------1­­A lg H Személyi rész ..................SIXs________* ............................. 1978 1993: XX. tv. A Kisvállalkozói Garancia Alapról................................................. 1978 1993: XXI. tv. A „Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz” alapról.................... 1979 1993: XXII. tv. Az Országos Tudományos Kutatási Alapról.................................. 1980 1993: XXIII. tv. A Nemzeti Kulturális Alapról........................................................... 1982 1993: XXIV. tv. Az Országos Betétbiztosítási Alap létrehozásáról és működésé­nek részletes szabályairól 1987 51/1993. (III. 31.) Korm. r. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról .............................. 1995 3/1993. (III. 31.) HM r. A 6/1987. (X. 15.) HM rendelettel kiadott a Magyar Köztársaság Fegyveres Erői Szolgálati Szabályzatának módosításáról .... 2001 9/1993. (III. 31.) KHVM r. Egyes miniszteri rendeletek módosításáról ..................................... 2001 12/1993. (III. 31.) KTM r. A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapítá­sáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korláto­zások és tilalmak alóli felmentésekről szóló 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés módosításáról.............................................. 2002 7/1993. (III. 31.) NGKM—KüM e. r. A Kuvait elleni jogtalan támadás, illetve megszállás által okozott közvetlen károk felmérésének rendjéről .................................... 2045 8/1993. (III. 31.) NM r. A gyógyító-megelőző intézmények és szolgálatok szakfelügyeleté­ről ....................................................................................................... 2046 41/1993. (III. 31.) KE­K. Egyetemi tanár felmentéséről ............................................................ 2048

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék