Magyar Közlöny, 1993. július-augusztus (93-109. szám)

1993-07-12 / 93. szám

­ /V MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1993. július 12., hétfő 93. szám Ára: 28.- Ft TARTALOMJEGYZÉK 102/1993. (VII. 12.) Korm. r. A közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló 118/1989. (XI. 22.) MT rendelet módosításáról............ 5009 103/1993. (VII. 12.) Korm. r. A helyi önkormányzati irattárakban, illetve levéltárakban őrzött, a jogutód nélkül megszüntetett Állami Egyházügyi Hivatal te­vékenységéhez kapcsolódó iratok további kezeléséről ........... 5009 1054/1993. (VII. 12.) Korm. h. A Szerencsejáték Felügyelet vezetőjének felmentéséről ............ 5010 1055/1993. (VII. 12.) Korm. h. A főiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat módosí­tásáról ......................................................................................... 5010 1056/1993. (VII. 12.) Korm. h. A főiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat módosí­tásáról ......................................................................................... 5010 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 102/1993. (VII. 12.) Korm. rendelete a közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló 118/1989. (XI. 22.) MT rendelet módosításáról 1.§ A közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló 118/1989. (XI. 22.) MT rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) Az 1989-ben jogutód nélkül megszüntetett Állami Egyházügyi Hivatal iratai tekintetében a (2) bekezdés sze­rinti előzetes írásbeli hozzájárulást az irat tartalma szerint érintett miniszterrel egyetértésben a művelődési és közok­tatási miniszter adja meg.” 2. § Ez a rendelet 1993. július 15-én lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Kormány 103/1993. (VII. 12.) Korm. rendelete a helyi önkormányzati irattárakban, illetve levéltárakban őrzött, a jogutód nélkül megszüntetett Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó iratok további kezeléséről­­.§ A Kormány elrendeli a helyi önkormányzati irattárak­ban, illetve levéltárakban őrzött, a jogutód nélkül meg­szüntetett Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó minősített iratok zárolását további intézkedé­sig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék