Magyar Közlöny, 1993. augusztus-szeptember (110-122. szám)

1993-08-10 / 110. szám

MAGYAR (□ODlOldÖDI imffi mnnnnuT i­i hhíiíimtí jHIKÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOM.)f-r.YIKK | oldal 1993. augusztus 10., kedd 10/1993. (Vili. 10.) BM r. A Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján kato­nai szolgálatot teljesítők pénzbeli járandóságairól szóló 23/1991. (VK. 12.) BM utasítás módosításáról......................... 6009 SZál­l 11/1993. (Vili. 10.) BM 1. A Nemzeti Sport Alap kezelési és működési szabályairól............ 6100 102/1993. (VIII. 10.) KB h. Vezérőrnagyi és posztumusz vezérőrnagyi kinevezésről .............. 6011 1061/1993. (Vili. 10.) Korm. h. A Tudományos Minősítő Bizottság megbízatásának meghosszab­bításáról és személyi összetétele módosításáról....................... 6012 Ára. 28.A­M Helyesbítés.............................................................................................. 6012 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 10/1993. (VIII. 10.) BM rendelete a Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők pénzbeli járandóságairól szóló 23/1991. (BK. 12.) BM utasítás módosításáról A Belügyminisztérium szerveinél hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők pénzbeli járandósá­gairól szóló— 8/1992. (BK. 5.) BM utasítással módosított — 23/1991. (BK. 12.) BM utasítást (a továbbiakban: Ut.) az alábbiak szerint módosítom: .­ ­.§ (1) Az Ut. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: • „2. A sorkatonák rendfokozatuknak megfelelően ha­vonta az alábbi rendfokozati illetményben részesülnek: — határőr 1600 Ft — őrvezető 1900 Ft — tizedes 2000 Ft — szakaszvezető 2100 Ft — őrmester 2500 Ft — törzsőrmester 2600 Ft — főtörzsőrmester 2700 Ft — zászlós 3000 Ft — törzszászlós 3100 Ft’ (2) Az Ut. 6. és 7. pontjában a pótdíj összege napi 200 Ft-ról 250 Ft-ra, illetve napi 100 Ft-ról 150 Ft-ra módosul.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék