Magyar Közlöny, 1993. október-november (152-162. szám)

1993-10-22 / 152. szám

Budapest, 1993. október 22., péntek 152. szám Ára: 28,- Ft TARTAl­OM.1 FC.YZFK­­ 1993. XC. tv. 144/1993. (X. 22.) Korm. r. 145/1993. (X. 22.) Korm. r. 11/1993. (X. 22.) HM r. 15/1993. (X. 22.) IM r. 19/1993. (X. 22.)NMr. 81/1993. (X. 22.) OGY h. ’J■g-i (□□□IQIDÖDI MSTfl IMN­ fi 3 ■MTI ff lIjIpP SVS~6Z) MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Oldal Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról............... 9177 Az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képviselő jogok­nak rubelelszámolásban történő behozataláról szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról................................... 9178 A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet módosításáról......................... 9179 A honvédségi közúti járművek ü­zemben tartásáról szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról ....................................... 9179 A bíróságon kezelt letétekről szóló 11/1974. (XII. 17.) IM rendelet és a 115/1974. (IK. 1975. 1.) IM utasítás módosításáról ........ 9180 A gyógyfürdőellátások rendeléséről, a társadalombiztosítási támo­gatás összegéről és az elszámolás módjáról szóló 5/1993. (II. 12) NM rendelet módosításáról ...................................................... 9181 A Duna egyoldalú elterelése következtében szükséges cselekvési programról szóló 57/1993. (VII. 6.) OGY határozat módosítá­sáról ................................... 9182 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1993. évi XC. törvény az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról* Az Országgyűlés—az Alkotmánybíróság 1993. október 12-én hozott határozatára figyelemmel — az­ 1956. októ­beri forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról a következő törvényt alkotja: * A törvényt az Országgyűlés az 1993. október 19-i ülésnapján fogadta el. I. § (1) A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Génfben, 1949. augusztus 12-én kelt, az 1954. évi 32. tör­vényerejű rendeletrg kihirdetett nemzetközi egyezmé­nyek közül ti) a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Géniben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény 3. Cikké­nek 1. pontja alapján az­ egyezmény 130. Cikkében; b) a polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan Géniben, 1949. augusztus 12-én kelt egyez­mény 3. Cikkének 1. pontja alapján az egyezmény 147. Cikkében súlyos jogsértésként meghatározott, az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett bűncse­lekmények büntethetőségének elévülésével kapcsolat­ban — a háborús és az emberiség elleni bűntettek elévü­lésének kizárásáról az­ Egyesült Nemzetek Szervezeté­nek közgyűlése által New Yorkban, 1968. november 26- án elfogadott, s az 1971. évi 1. törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi egyezmény 1. Cikke a) pontjára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék