Magyar Közlöny, 1994. január-március (1-24. szám)

1994-01-04 / 1. szám

t *£ ! j«k MAGYAR # KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOM.]EG1 oldal 1994. január 4., kedd 1994.1. tv. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagál­lamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről 1 1. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről 1 1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése e törvénnyel kihirdeti egyrészről a Magyar Köztársaság, másrészről az Európai Közösségek­­és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án alá­írt Európai Megállapodást, ideértve annak mellékleteit, a Megállapodás záróokmányában felsorolt jegyzőkönyve­ket, nyilatkozatokat és levélváltásokat, valamint a Magyar­­ország és az Európai Gazdasági Közösség közötti, a tran­zitról és a szárazföldi infrastruktúráról szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt levélváltások módosításáról szóló, Budapesten, 1992. július 3-án aláírt levélváltásokat (a továbbiakban: Európai Megállapodás). 2. § Az Európai Megállapodás magyar szövege a követ­kező: „EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI KÖZÖTT TÁRSULÁS LÉTESÍTÉSÉRŐL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: „Ma­gyarország”, egyrészről, valamint A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, ÍRORSZÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, Az OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG.­ ­ A törvényt az Országgyűlés az 1993. december 20-i ülésnapján fogadta el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék