Magyar Közlöny, 1994. március-május (25-50. szám)

1994-03-08 / 25. szám

S&Z. A . MAGNIKÖZIMŰ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1994. március 8., kedd 1994: IX. tv. A büntető jogszabályok módosításáról ................................................ 797 1994: X. tv. A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény módosításáról ....................................... 802­5/1994. (III. 8.) KTM 1. A Fertő-tavi Nemzeti Park bővítéséről és elnevezésének módosít­­­tásáról............................................................................................................ 803 z1. szám 1­2/1994. (III. 8.) MKM r. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által felügyelt alapok banki elhelyezéséről ........................................................................... 805 8/1994. (III. 8.) PM r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény­nek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szervek­nél történő végrehajtására kiadott 17/1993. (VI. 18.) PM ren­delet módosításáról.............................................................................. 806 Ara. 28.— F­t Helyesbítés ................................................................................................. 809 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1994. évi IX. törvény a büntető jogszabályok módosításáról* 1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) a következő 48/A. §-sal egészül ki: „48/A. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a bíróság a feltételes szabadságot akkor is megszünteti, ha az elítéltet a feltételes szabadság alatt a feltételes szabad­ságra bocsátása előtt elkövetett bűncselekmény miatt vég­rehajtandó szabadságvesztésre ítélik. (2) Ha a bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságát megszünteti, az elítélt a vele szemben kiszabott határozott ideig tartó szabadságvesztés kétszeres időtartamáig, de legalább öt évig nem bocsátható feltételes szabadságra.” * A törvényt az Országgyűlés az 1994. február 15-i ülésnapján fogadta el. 2. § A Btk. 217. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „217. § Aki a Magyar Köztársaság államhatárát a) engedély nélkül; b) meg nem engedett módon fegyveresen lépi át, bűntettet követ el, és három évig ter­jedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 3. § (1) A Btk. 263. §-ának alcíme helyébe a következő alcím lép: „Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel” (2) A Btk. 263. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke­ző rendelkezés lép: „(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt bűnszövetségben követi el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 4. § A Btk. a következő 263/A. §-sal egészül ki: „ Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 263/A. § (1) Aki a) lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, meg­szerez, tart vagy forgalomba hoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék