Magyar Közlöny, 1994. augusztus-november (81-111. szám)

1994-08-05 / 81. szám

II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei Az igazságügy-miniszter 10/1994. (Vili. 5.) IM rendelete az igazságügyi szakértők igazolványáról­­ Az igazságügyi szakértőkről szóló 53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglalt felha­talmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Legfelsőbb Bíró­ság elnökével és a legfőbb ügyésszel egyetértésben — a következőket rendelem el: 1.§ (1) Az Igazságügyi Minisztérium az igazságügyi szakértő (a továbbiakban: szakértő) részére az e rendelet melléklete szerinti „igazságügyi szakértői igazolvány”-t (a továbbiak­ban: igazolvány) ad ki. (2) Az igazolványt az Igazságügyi Minisztérium közigaz­gatási államtitkára írja alá. 2. § A szakértő az igazolványt köteles megőrizni és hivatalos eljárása során magánál tartani; az igazolvány elvesztését, vagy a szakértő adataiban bekövetkezett változást haladék­talanul jelentenie kell az Igazságügyi Minisztériumnak. * Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleményét a Magyar Közlöny 1994. augusztus 5-i, 81. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 266-5095 vagy 138-4300/2635 mellék). _. #5. /)­­ , MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK oldal *94. augusztus 5.,­ntek 10/1994. (VIII. 5.) IM r. Az igazságügyi szakértők igazolványáról .................................. 2799 O -1 . 19/1994. (VIII. 5.) IKM r. A bányakapitányságok székhelyének és illetékességének megálla-51. SZam­­­pításáról ........................................­.......................................... 2801 J kötet 1072/1994. (VIII. 5.) Korm. h. A forint leértékeléséről...................................................................... 2802 Helyesbítés ..................................................................................... 2002 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az * 1994. szeptember 7—13-ig terjedő időszak termőföld árverés Ára: 28.— i­­­seiről*

Next