Magyar Közlöny, 1994. november-december (112-131. szám)

1994-11-15 / 112. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY . ____________________________| ^ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA­­ Budapest, 1994. november 15., kedd 112. szám I. kötet Ára: 28.- Ft | TARTALOMJEGYZÉK | (Oldal 144/1994. (XI. 15.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapí­tásáról* ....................................................................................... 3839 62/1994. (XI. 15.) FM r. A rendkívüli mezőgazdasági összeírás támogatásáról ................. 3840 32/1994. (XI. 15.) K I M—MKM e. r. Műemlékek védetté nyilvánításáról................................................ 3840 20/1994. (XI. 15.) NM r. A szülésznőképzés szakmai követelményeiről............................... 3841 29/1994. (XI. 15.) PM r. A lakáscélú megtakarításokról szóló 90/1987. (XII. 29.) PM ren­delet módosításáról.................................................................... 3853 186/1994. (XI. 15.) KE­K. Bíró felmentéséről és bírák kinevezéséről..................................... 3853 42/1994. (XI. 15.) MF K. Főiskolai tanár felmentéséről ........................................................ 3854 43/1994. (XI. 15.) ME h. Főiskolai tanár felmentéséről ........................................................ 3854 44/1994. (XI. 15.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről .................................................... 3854 Helyesbítés..................................................................................... 3854 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási táblázatának megállapításáról* A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXI1. tör­vény 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatal­mazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1.8 A Kormány elrendeli e rendelet mellékletét képező Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata és mellék­leteinek alkalmazását. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép ha­tályba. Horn Gyula s. k., miniszterelnök * A rendelet teljes — mellékletekkel kiegészített—szövegét a Magyar Közlöny 1994. november 15-i, 112. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 138- 4300/2607 és 2635 mellék). A Kormány 144/1994. (XI. 15.) Korm. rendelete

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék