Magyar Közlöny, 1995. január-március (1-22. szám)

1995-01-06 / 1. szám

KIFS, KSH Köznyvtár és Dokul­mmentációs­ Szolgálat MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1995. január 6., péntek 1. szám I. kötet Ára: 54.- Ft TARTALOM,J­EGYZÉK Személyi rész ........................................................................ 1 1/1995. (I. 6.) FM r. A szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagszaporításánál kötelező védőtávolságról ..................... 2 1/1995. (I. 6.) IM r. Az idegenrendészeti őrizet büntetés-végrehajtási intézetben tör­ténő végrehajtásának szabályairól .................................. 10­1/1995. (1.6.) IKM—IKM e. r. A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kö­tött országokból származó egyes árukra vonatkozó 1995. évi vámkontingensekről szóló 41/1994. (XII. 24.) IKM—PM együttes rendelet módosításáról............................................... 14 1/1995. (1. 6.) MüM r. Az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról........... 15 2/1995. (1. 6.) MüM r. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványa kiadásának sza­bályairól ...................................................................................... 16­1/1995. (1.6.) KB­K. Vezérőrnagyi kinevezésről .............................................................. 19 A Népjóléti Minisztérium közleménye az önkormányzatok cím­zett támogatási igénybejelentéséhez előírt szakmai program (beruházási koncepció) tartalmi követelményeiről ................ 19 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye .. 20 Helyesbítés ...................................................................................... 21 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1995. február 8­-14-ig terjedő időszak termőföld árveréseiről* I. rész SZEMÉLYI RÉSZ A Kormány életmentés során tanúsított hősies magatartásuk elis­meréseként Hajdú János bátaszéki, Pallós Ákos Ferenc és Weinhardt János bajai lakosoknak az Életmentő Emlékérem kitüntetés adományozza. Horn Gyula s. k., miniszterelnök * Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleményét a Magyar Közlöny 1995. január 6-i, 1. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 138- 4300/2607 és 2635 mellék). A miniszterelnök előterjesztésére a Nemzetközi Családév zárása alkalmából, áldozatos tevékenységük elismeréseként Farkasné Szögi Irénnek, M­áriáss Andrásnénak, a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló munkájának elismeréseként dr. Günther Bélának, a Csongrád Megyei Közgyűlés fő­jegyzőjének, művészi pályája elismeréseként Kovács Kati Liszt Ferenc-díjas előadóművésznek a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KISKERESZTJE (polgári tagozat).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék