Magyar Közlöny, 1995. március-május (23-41. szám)

1995-03-24 / 23. szám

54 5&1 “ lööbld­Dom MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | °,dal 1995. március 24., Személyi rész........................................................................................................................ 966 pén­ték, 1995: XI. tv. A Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet módo­sításáról .......................................................................................................................... 974 1995. Xll. tv. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról ............................. 974 26/1995. (111. 24.) Korm. r. Az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja székhelyének biztosításáról 979 27/1995. (111. 24.) Korm. r. Az energia-áremelés részleges intézményi ellentételezéséről............................................ 980 28/1995. (111. 24.) Korm. r. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól......................... 981 29/1995. (III. 24.) Korm. r. A közalkalmazotti tanácsi választással kapcsolatos egyes kérdésekről............................. 984­­ 30/1995. (III. 24.) Korm. r. A levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet módosításáról . 991­­ ^ ^­ 31/1995. (III. 24.) Korm. r. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló^ ^ ^ 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról............................................................ 992 2/1995. (III. 24.) KTM r. A levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés módosításáról........................................... 1000 2/1995. (III. 24.) KüM r. A tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról ............................................................ 1001 3/1995. (III. 24.) MKM r. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló, 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet módosításáról......................................................... 1005 13/1995. (III. 24.) NM r. A gyógyszerellátási szakasszisztens szakképesítés szakmai követelményeinek kiadásáról 1006 23/1995. (III. 24.) OGY K. A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös A *•»». 1 'JK i?* elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény /\rd. r 1 megerősítéséről............................................................................................................... 1010 24/1995. (III. 24.) OGY­K. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövede­lem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyez­mény megerősítéséről..................................................................................................... 1010 25/1995. (III. 24.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény meg­erősítéséről .................................................................................................................... 1010 26/1995. (III. 24.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény megerősítéséről .............................................................................................................. 1011 27/1995. (III. 24.) OGY­K. A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és va­gyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt Egyezmény módosításáról rendelkező 1994. május 3. napján, Budapesten aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről. 1011­28/1995. (III. 24.) OGY­K. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Tiranában, 1992. november 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről.................................................... 1011 29/1995. (III. 24.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről ......................................................................................... 1011 30/1995. (III. 24.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről ... 1012 31/1995. (III. 24.) OGY h. A Duna egyoldalú elterelése miatt szükséges teendőkről szóló 25/1994. (IV. 13.) OGY határozat módosításáról ............................................................................................... 1012 .1 32/1995. (III. 24.) OGY h. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megvá­lasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról........................... 1012 33/1995. (III. 24.) OGY h. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. . (II. 22.) OGY határozat módosításáról........................................................................ 1013 56/1995. (III. 24.) KE h. Engelmayer Ákos rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről..................... 1014 57/1995. (III. 24.) KE h. Weszely Tibor főkonzul felmentéséről ..............................................................................­­ 1014 58/1995. (III. 24.) KE h. Hárs Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról . 1014 59/1995. (III. 24.) KE h. Dr­. Torma József rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról....................... 1014 60/1995. (III. 24.) KE h. Dr. Torma József rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról....................... 1014 61/1995. (III. 24.) KE h. Dr. Szilágyi Zoltán főkonzuli kinevezéséről és megbízásáról............................................ 1015 1024/1995. (III. 24.) Korm. h. A magyar—szlovén vízgazdálkodási egyezmény utólagos jóváhagyásáról....................... 1015 1025/1995. (III. 24.) Korm. h. Az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja székhelyének biztosításáról 1015 1026/1995. (III. 24.) Korm. h. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Köz­alapítvány létrehozásáról .............................................................................................. 1015 1027/1995. (III. 24.) Korm. h. A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kapcsolatos kérdésekről................... 1016 9/1995. (III. 24.) ME­K. Főiskolai tanár felmentéséről ............................................................................................... 1016 Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1995. február 10-i üléséről................................. 1016 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1995. április 26-tól május 2-ig terjedő időszak termőföld árveréseiről.................................................................. 1017

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék