Magyar Közlöny, 1995. május-június (42-53. szám)

1995-05-27 / 42. szám

II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei Az igazságügy-miniszter 11/1995. (V. 27.) IM rendelete az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekről szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatal­mazás alapján az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekről szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rende­letet a következők szerint módosítom: 1. § (1) A 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: 1.) 3. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A díj »posztumusz« adományozható.” (2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Évente — a »posztumusz« díj kivételével — 1ó díj adományozható.” (3) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A »posztumusz« adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom átvételére a kitüntetett özvegye, leszár­mazna vagy az igazságügy-miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.” 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Vastagh Pál s. k., igazságügy-miniszter­ ­ rA 5h 5&1 V l'5 MKJ 3­^ 43 r A MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1995. május 27., szombat 42. szám Ára: 144,- Ft TARTALOMJEGYZÉK | oldal 11A995. (V. 27.) IM r. Az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerések­ről szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról.............. 1925 11/1995. (V. 27.) PM 1. A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosí­tásáról ......................................................................................... 1926 87/1995. (V. 27.) KE­K. Szolgálati viszony megszüntetéséről és nyugállományba helyezés­ről .............................................................................................. 1984 88/1995. (V. 27.) KE h. Egyetemi tanári felmentésről......................................................... 1984 89/1995. (V. 27.) KE h. Dandártábornoki kinevezésről........................................................ 1984 90/1995. (V. 27.) KE­K. A Magyar Nemzeti Bank jegybanktanácsa tagjainak kinevezéséről 1984 Helyesbítés ..................................................................................... 1985

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék