Magyar Közlöny, 1995. június-augusztus (54-69. szám)

1995-06-27 / 54. szám

5h 562. v­ igonlOlDönt irt fWT A T% MAGYAR® v & 1 x KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1995. június 27., kedd 54. szám Ara: 126,- Ft T­A­RT­ALO MJ KG­YI K K 1995.1.VIII. tv. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mó­dosításáról ....................................................................................... 2885 1995. LIX. tv. A felsőoktatásról szóló 1993. évi I­XXX. törvény módosításáról 2886 77/1995. (VI. 27.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormá­nya között a török állampolgárok átutazását megkönnyítő jegy­zékváltással létrejött Megállapodás kihirdetéséről................... 2886 78/1995. (VI. 27.) Korm. r. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról, valamint Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről....................... 2887 101/1995. (VI. 27.) KE h. Miniszter felmentéséről ...................................................................... 2935 102/1995. (VI. 27.) KE h. Dandártábornoki kinevezésről........................................................... 2935 103/1995. (VI. 27.) KE h. Dandártábornoki kinevezésről......................................................... 2935 104/1995. (VI. 27.) KE h. Határőr altábornaggyá történő előléptetésről................................ 2936 105/1995. (VI. 27.) KE h. Határőr dandártábornokká történő kinevezésről......................... 2936 1056/1995. (VI. 27.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezér­igazgatójának kinevezéséről........................................................... 2936 1057/1995. (VI. 27.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Fel­ügyelő Bizottsága kiegészítéséről ................................................ 2936 1058/1995. (VI. 27.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igaz­gatóságának kiegészítéséről........................................................... 2936 16/1995. (VI. 27.) ME­K. Az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatójának felmenté­séről .................................................................................................. 2936 II. rész JOGSZABÁLYOK “___—----------.................­------------------------------------------------------------------------- „14—2 Gőz áru települési önkormányzat — fő­városban a Fővárosi Önkor­mányzat — képviselő-testülete TÖrVCIlVCk Kivéve: ________________________________________________ a közcélú villamosmű és ipari és kereskedelmi minisz­trtermelő létesítménye tér (fűtőműve) által értékest­ 1995. évi LVIII. tett termékre 14—3 Melegített víz ára települési önkormányzat — fő­tt­­rvény városban a Fővárosi Önkor­az árak megállapításáról szóló ^­mány a “ képviselő-testülete 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról* a­­közcélú villamosmű és ipari és kereskedelmi minisz­trtermelő létesítménye tér” 1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tett t^öuT^ értékeS‘~ törvény mellékletének LA) Termékek táblázatába felvett 14-2. és 14-3. termékszámokhoz (ITJ) tartozó szöveg- 2 E törvé 1995. szeptember 1. napján lép hatályba, rész helyébe a következő szövegrész lép: ______ Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k., * A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 20-i ülésnapján fogadta el. a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék