Magyar Közlöny, 1995. október-november (85-98. szám)

1995-10-07 / 85. szám

BJ15^ 1395 ' 41'1043 MAGYAR­­ KÖZLÖNY , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1995. október 7., szombat 37/1995. (X. 7.) NM r. A fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, csecsemő- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisz­tens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, cito-­o­lógiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasz- g « a*­szisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztőszervi XS^ SZtHTl endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai köve­telményeinek kiadásáról, valamint a közalkalmazottak által be­tölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolá­sáról szóló, többször módosított 18/1992. (VII. 14.) NM rende­let módosításáról........................................................................ 4881 * ion ... 38/1995. (X. 7.) NM r. Egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek Ara. 390,­bt kiadásáról................................................................................... 4931 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A népjóléti miniszter 37/1995. (X. 7.) NM rendelete a fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, csecsemő- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról, valamint a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló, többször módosított 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a közalkalmazot­tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a követke­zőket rendelem el: 1. § A népjóléti ágazatba tartozó fogászati asszisztens, klini­kai fogászati higiénikus, csecsemő- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szak­­asszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztőszervi en­doszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeit az e rendelet 1. számú mellék­letében foglaltak szerint határozom meg. 2. § A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló, többször mó­dosított 18/992. (VII. 14.) NM rendelet mellékletének III. fejezete az e rendelet 2. számú melléklete szerint mó­dosul. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Szabó György s. k., népjóléti miniszter

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék