Magyar Közlöny, 1995. november-december (99-114. szám)

1995-11-16 / 99. szám

bit b­dio MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! A közlönyök előfizetési rendje 1996. évre megváltozik. Kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy a közlöny utolsó oldalán közzétett megrendelőlap szerint újítsák meg előfizetésüket 1996. január 1-jétől, mert a Postánál automatikusan lejár korábbi rendelésük az év végével! Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1995. november 16., csütörtök 1995. XCV. tv. A devizáról ............................................................................................. 5834 134/1995. (XI. 16.) Korm. r. A gazdasági kamarák általános feladatai biztosításához szükséges jogszabály-módosításokról........................................................ 5855 39/1995. (XI. 16.) FM r. A növényvédelemről szóló 1988. évi 2. törvényerejű rendelet vég­rehajtására kiadott 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet módosítá­sáról ............................................................................................. 5857 40/1995. (XI. 16.) FM 1. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól ......................... 5857 12/1995. (XI. 16.) HM r. A 6/1987. (X. 15.) HM rendelettel kiadott Magyar Köztársasági Fegyveres Erői Szolgálati Szabályzatának módosításáról .... 5863 gy. szám 160/1995. (XI. 16.) IKM r. A Külgazdasági Szakoktatási Vándordíj alapításáról szóló 15/1993. (IX. 9.) NGKM rendelet hatályon kívül helyezéséről 5864 * Irí14-14- 23/1995. (XI. 16.) PM r. A könyvvizsgálói tevékenység engedélyezési eljárásáról ............. 5864 * 247/1995. (XI. 16.) KE­K. Közigazgatási államtitkár kinevezéséről................................ 5868 248/1995. (XI. 16.) KE h. Nyugállományú polgári védelmi dandártábornokká történő kine­vezésről ....................................................................................... 5868 249/1995. (XI. 16.) KE h. Bírák felmentéséről, bíró szolgálati viszonyának megszüntetésé­ről és bírák kinevezéséről.......................................................... 586/ 1108/1995. (XI. 16.) Korm. h. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatá­lya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról................................................ 586/ 1109/1995. (XI. 16.) Korm. h. Az európai integrációval összefüggő kormányzati feladatok fele­lősségi és koordinálási rendjéről szóló 1093/1994. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról............................................................ 5869 38/1995. (XI. 16.) ME­K. Helyettes államtitkár áthelyezéséhez történő hozzájárulásról .. 5869 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az „ 1995. december 20—26-ig terjedő időszak I. és II/1. földalapra Ára: 130,- Ft vonatkozó termőföld árveréseiről* * Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleményét a Magyar Közlöny 1995. november 16-i, 99. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 138-4300/2607 és 2635 mellék, fax: 138-4746).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék