Magyar Közlöny, 1995. december (115-118. szám)

1995-12-27 / 115. szám

­J A MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK­­ oldal 1995. december 27., 1995. CXVIII. tv. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak léte­szerűű­sítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról................. 6818 1995: CXIX. tv. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 6823 1995. CXX. tv. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról . 6829 162/1995. (XII. 27.) Korm. r. Az 1995. évi elemi károk enyhítéséről ................................................................................ 6829 163/1995. (XII. 27.) Korm. r. A nukleáris export és import engedélyezéséről szóló 2/1986. (I.19.) MT rendelet módo­mm­á­sításáról ......................................................................................................................... 6831 M­ szám 164/1995. (XII. 27.) Korm. 1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről............................ 6861 165/1995. (XII. 27.) Korm. r. A köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 21) Korm. rendelet módosításáról..................... 6871 166/1995. (XII. 27.) Korra. r. A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről........................................... 6871 167/1995. (XII. 27.) Korm. r. A gazdasági kamarák elhelyezéséről szóló 58/1995. (V. 19.) Korm. rendelet módosításá­ról 6873 168/1995. (XII. 27.) Korm. r. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről .............................................. 6873 169/1995. (XII. 27.) Korm. r. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról ................................................................................................................ 6874 Á . flHtL 1?* 170/1995. (XII. 27.) Korm. r. Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló Ara. O­r­­ 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról..................................................... 687/ 171/1995. (XII. 27.) Korm. r. A tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudomá­nyos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészí­tésről szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet módosításáról..................................... 6876 172/1995. (XII. 27.) Korm. r. A családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény végrehaj­tására kiadott 68/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról ............................... 6876 173/1995. (XII. 27.) Korm. r. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről .................................................. 6885 174/1995. (XII. 27.) Korm. r. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról............................................................................... 6887 175/1995. (XII. 27.) Korm. r. A nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről........................................................ 6894 176/1995. (XII. 27.) Korm. r. Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról........................................... 6895 74/1995. (XII. 27.) IKM 1. Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozata­láról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet módosításáról ................................................................................... 6986 75/1995. (XII. 27.) IKM 1. Az 1996.1. félévi fogyasztási cikk globálkvóta közzétételéről............................................ 6986 11­30/1995. (XII. 27.) Korm. h. A General Electric Capital Corporation Budapest Bank Rt-ben történő részesedés­szerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulásról................................................... 7018 1131/1995. (XII. 27.) Korm. h. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Köz­alapítvány létrehozásáról szóló 1026/1995. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról 7018 1132/1995. (XII. 27.) Korm. h. Egyes ingatlanok használatba adásáról ............................................................................. 7018 1133/1995. (XII. 27.) Korm. h. Egyes térségi fejlesztési és felzárkóztatási programokról szóló kormányhatározatok módosításáról ................................................................................................................ 7018 1134/1995. (XII. 27.) Korm. h. A külföldi részvétellel működő Winterthour Biztosító Részvénytársaság alapításának jóváhagyásáról............................................................................................................... 7019 1135/1995. (XII. 27.) Korm. h. A Banque Nationale de Paris és a Dresdner Bank A. G. külföldi pénzintézeteknek a BNP-KH-Dresdner Bank Rt-ben történő további részesedésszerzése jóváhagyásá­ról ................................................................................................................................... 7019 1136/1995. (XII. 27.) Korm. h. A külföldi által létrehozni kívánt Príma Austria Biztosító Rt. alapítási kérelmének jóváhagyásáról................................................................................................................ 7019 1137/1995. (XII. 27.) Korm. h. A saját gazdálkodási hibából tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormány­zatokat 195. évre megillető állami hozzájárulások folyósításáról............................. 7019 1138/1995. (XII. 27.) Korm. h. A Nemzetközi Pető András Közalapítványról .................................................................. 7020 A Földművelésügyi Minisztérium közleménye az 1995. évi elemi károk mérsékléséről . 7023 Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1995. december 8-i üléséről.............................. 7024

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék