Magyar Közlöny, 1996. január-március (1-19. szám)

1996-01-09 / 1. szám

511 5~(? ') MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJ Budapest, 1996. január 9., kedd 1. szám I. kötet Ára: 175.- Ft FELHÍVÁS! Kérjük a tisztelt előfizetőket, hogy a közlöny utolsó oldalán közzétett megrendelőlap szerint, postafordultával küldjék el 1996. évre szóló előfizetésüket a Közlöny- és Lapkiadó címére, hogy folyamatosan megkapják a lapot. Oldal TARTALOMJEGYZÉK Személyi rész .................................................................................. 2­1/1996. (1.9.) FM—NM—IKM e. r. Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról 3­2/1996. (I. 9.) FM r. A Földművelésügyi Minisztérium szolgálati titokkörének megál­lapításáról ........................................................................................ 21­1/1996. (I. 9.) MüM r. A külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló 7/1991. (X. 17.) MüM rendelet módosításáról............... 21­1/1996. (I.9.) MKM r. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium szolgálati titokköré­nek megállapításáról........................................................................ 22 1/1996. (1.9.) PM r. A Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról.................................................................................... 23 2/1996. (1. 9.) PM—IKM e. r. A vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló 39/1976. (XI. 10.) PM—KKM együttes rendelet módosításáról................................................................... 23­1/1996. (I.9.) KE­K. Varga György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről.................................................. 49 2/1996. (I.9.) KE h. Egyetemi tanári felmentésről.............................................................. 49 3/1996. (I. 9.) KE h. Vezér Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezé­séről és megbízásáról ...................................................... 49 4/1996. (I. 9.) KE h. Nyugállományú dandártábornoki kinevezésről.............................. 49 1/1996. (I.9.) ME h. Főiskolai tanár felmentéséről ............................................................ 50­­/1996. (MKI.) MNB hird. A „Pannonhalma" emlékpénz kibocsátásáról ................................ 50 A Földművelésü­gy­ Minisztérium közleménye az­ inga­taru-nyilván­tartás átállítás ............................................................................ 50 Helyesbítés .. 55 Az Országos Káv­­ezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1996. február 5—13-ig terjedő időszak II/1. és 11/2. földalapra vonatkozó termőföld árveréseiről* * Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleményét a Magyar Közlöny 1996. január 9-i, 1. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 138-4300/2607 és 2635 mellék, fax: 138-4746).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék