Magyar Közlöny, 1996. március-május (20-38. szám)

1996-03-20 / 20. szám

jr,S£. ^ MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA (| *' .^Űo ..i H 0 3-* Budapest. | TARTALOMJEGYZÉK^- 1 oldal 1996. március 20., 1996: XI. tv. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény mű­szerha­dosításáról........................................................................................... 930 1996: XII. tv. A pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló, több­ször módosított 1991. évi LXIX. törvény módosításáról .... 930 1996: XIII. tv. A békéltetésről és a választott bíráskodásról az Európai bizton­sági és Együttműködési Értekezlet keretében, Stockholmban, 1992. december 15-én létrejött Egyezmény és az Egyezmény Szirvtvtrm 13. Cikke alapján létrehozott Pénzügyi Jegyzőkönyv kih­irdet L­ 3% 3­.dik­­léséről................................................................................................... 931 41/1996. (III. 20.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Ukrán Köztársaság Kor­mánya között a növényegészségügyi és a növényvédelmi együtt­működésről szóló egyezmény kihirdetéséről 942 42/1996. (III. 20.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztár­saság Kormánya között Brasília városban, 1992. március 19-én aláírt kulturális együttműködési megálapodás kihirdetéséről 945 43/1996. (III. 20.) Korm. r. A vállalkozás keretében végzett személy-és vagyonvédelmi,valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló Ara. 175.— Ft 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról ........................ 947 2/1996. (III. 20.) ME­K. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram működéséről ....................... 947 7/1996. (III. 20.) BM r. A közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 16/1993. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról 949 16/1996. (III. 20.) IKM r. A Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról ..................... 965 29/1996. (III. 20.) KE­K. Legfelsőbb bírósági bírák felmentéséről .......................................... 966 30/1996. (III. 20.) KE h. Bíró felmentéséről és legfelsőbb bírósági bíróvá történő kineve­zéséről ................................................................................................. 966 31/1996. (III. 20.) KE h. Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről ...................................... 966 32/1996. (III. 20.) KE h. Vezérőrnagyi kinevezésről ................................................................... 966 1020/1996. (III. 20.) Korm. h. Az Antenna Hungária Rt. privatizációjáról.......................... 967 1021/1996. (III. 20.) Korm. h. A „Békepartnerség” program keretdokumentuma alapján az 1996. évben tervezett hadgyakorlatokon való magyar részvétel­ről és a részvétel ütemezéséről ..................................................... 967 1022/1996. (III. 20.) Korm. h. Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezeteknél a Magyar Köztársa­ságot képviselő kormányzó felmentéséről és kinevezéséről .. 968 1023/1996. (III. 20.) Korm. h. Az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény­rendszerét érintő 1996. évi központi költségvetési keret felosz­tásának rendező elveiről, valamint a finanszírozás jövőbeni megoldásáról ..................................................................................... 968 1024/1996. (III. 20.) Korm. h. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére lét­rehozott egyeztető bizottságok elnökének megbízásáról......... 969 1025/1996. (III. 20.) Korm. h. A védjegyjogi szabályozás reformjának koncepciójáról és az ipar­jogvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekről.......................... 969 11/1996. (III. 20.) ME­K. Főiskolai tanár kinevezéséről.............................................................. 971 Az Országgyűlés elnökének közleménye ......................................... 971 8001/1996. (III. 20.) KI­­VM táj. A nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról.................................................................. 974 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1996. április 24—30-ig terjedő időszak— II/1. és II/2. földalap­ra vonatkozó — termőföld árveréseiről....................... 975 Nemzetközi szerződések közzététele Tájékoztató a boszniai szerb féllel szemben elrendelt szankciók felfüggesztéséről az ENSZ Biztonsági Tanács által hozott dön­tésről ................................................................................................... 979 Helyesbítés............................................................................................. 979­ ­ *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék