Magyar Közlöny, 1996. július-október (66-83. szám)

1996-08-28 / 71. szám

1996 SEP Ú . Budapest, 1996. augusztus 28., szerda 71. szám Ára: 225.— Ft KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK | Személyi rész ......................................................................................... 4482 130/1996. (Vili. 28.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köz­társaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én alá­írt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről ................................................... 4491 131/1996. (Vili. 28.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt légi­közlekedési megállapodás kihirdetéséről..................................... 4495 132/1996. (VIII. 28.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1996. január 16-án aláírt, a magyar—ukrán hatá­ron lévő közúti Tisza-híd átépítéséről szóló Megállapodás ki­hirdetéséről ...................................... 4502 133/1996. (VIII. 28.) Korm. r. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 13/1991. (I.18.) Korm. rendelet módosításáról ......................... 4503 134/1996. (VIII. 28.) Korm. r. A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról.................................................................... 4504 135/1996. (VIII. 28.) Korm. r. A rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm rendelet módosításáról..................................................................................... 4510 136/1996. (VIII. 28.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 125/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról.................................................................... 4510 137/1996. (VIII. 28.) Korm. r. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról........... 4511 20/1996. (VIII. 28.) BM r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény­nek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtására kiadott 14/1992. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról..................................................................................... 4517 25/1996. (VIII. 28.) NM r. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmé­nyek általános egészségügyi követelményeiről .......................... 4517 26/1996. (VIII. 28.) NM r. Az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról 4522 27/1996. (ViIi. 28.) NM r. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelen­téséről és kivizsgálásáról ................................................ 4524 100/1996 (VIII. 28.) KE­K. Egyetemi tanár felmentéséről ................................................­.......... 4539 101/1996. (Vili. 28.) KE h Egyetemi tanár felmentéséről ............................................................ 4539 102/1996 (Vili. 28.) KE h. Egyetemi tanár felmentéséről ............................................................. 4539 103/1996. (Vili. 28.) KE h. Egyetemi tanárok felmentéséről ........................................................ 45­ 39 104/1996. (Vili. 28.) KE h. Egyetemi tanár felmentéséről ............................................................ 4540 105/1996 (VIII. 28.) KE h. Egyetemi tanár felmentéséről 4540 106/1996. (VIII. 28.) KE h. Egyetemi tanár felmentéséről............................ 4540 1089/1996. (Vili. 28.) Korm. h. Ezeréves államiságunk, megünnepléséről.......................................... 4540 1090/1996. (ViII. 28.) Korm. h. A szovjet csapatkivonás kapcsán megüresedett egyes ingatlanok hasznosításáról szóló 1023/1991. (V. 25.) Korm. határozat mó­dosításáról ....................................................................................... 4542 1091/1996. (VIII. 28.) Korm. h. Egyes ifjúságpolitikai feladatokkal kapcsolatos rendelkezések módosításáról............ 4542 A Miniszterelnöki Hivatal közleménye a Kormány 1996. II. félévi jogalkotási tervéről ................................................................ 4542 Oldal

Next