Magyar Közlöny, 1996. október-december (84-107. szám)

1996-10-04 / 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA B­udapest, 1996. október 4., péntek 84. szám Ára: 125.— Ft Oldal TARTALOM­J­EGYZÉK 27/1996. (X. 4.) FM 1. A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervez­hető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadá­sáról ...................................................................................................... 5121 46/1996. (X. 4.) IKM r. Egyes árrendeletek módosításáról ................................ 5143 47/1996. (X. 4.) IKM r. A földgáz és a villamos energia árának szabályozásával kapcsola­tos egyes miniszteri rendeletek módosításáról.......................... 5144 21/1996. (X. 4.) KI­VM 1. Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet megszűné­sével, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság alapításával összefüggő jogutódlásokról 5144 41/1996. (X. 4.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ...................................................... 5145 1102/1996. (X. 4.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságot érintő intézkedésekről .................................................................... 5147 34/1996. (X. 4.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről ......................................................... 5147 35/1996. (X. 4.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről ......................................................... 5148 A Földművelésügyi Minisztérium közleménye az ingatlan-nyilván­tartás átállításáról ............................................................................ 5148 Közlemény az ÁPV Rt. által meghirdetett sportingatlanok ingye­nes vagyonátruházásáról ................................................................ 5152 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1996. november 6—12-ig terjedő időszak — II/1. és II/2. föld­alapra vonatkozó— termőföld árveréseiről............................... 5153 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 27/1996. (X. 4.) FM rendelete a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az illetékes gazdasági kamarával egyetértésben — a kö­vetkezőket rendelem el: " 1.§ A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetel­ményeit e rendelet mellékleteként kiadom. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Dr. Lakos László s. k., földművelésügyi miniszter Melléklet a 27/1996. (X. 4.) FM rendelethez A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke NHím­ Szakma megnevezése Illetékes gazdasági kamara 1. Hentes és mészáros Magyar Kézműves Kamara 2. Pék Magyar Kézműves Kamara

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék