Magyar Közlöny, 1997. január (1-8. szám)

1997-01-08 / 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA­ i­n­ "* , Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK□ Oldal 1997. január 8., 1. szám 1/1997. (I. 8.) KTM r. 2/1997. (I.8.) KTM—MKM e. r. A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről .............. A Budapest VII. kerület, Rózsák tere Árpádházi Szent Erzsébet szerda Személyi rész ..................................................................................1 1/1997. (1.8.) FM r. A tehéntej minőséghez kötött támogatásáról ..............................4 2/1997.(1. 8.) FM r. A minősített juhtej felvásárlás után igényelhető agrárpiaci támo­gatás feltételeiről........................................................................4 Ára: 480,— Ft 5 Plébániatemplom műemléki környezetének kijelöléséről ....6­3/1997. (I. 8.) KTM 1. A Körös—Maros Nemzeti Park létesítéséről ..............................8­1/1997. (I. 8.) NM r. A gyógyászati segédeszközök rendeléséről, társadalombiztosítási támogatásának összegéről szóló 30/1995. (IX. 12.) NM rende­let módosításáról......................................................................... 12 Helyesbítés ...................................................................................... 128 I. rész SZEMÉLYI RÉSZ A miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársaság és a Mongol Köztársaság közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő te­vékenysége elismeréseként Delgerdalaj Dzsambadzsancannak, Mongólia Külkap­­csolata Minisztériuma főtanácsosának, Magyarország történelmének franciaországi megismer­tetése, a magyar—francia kapcsolatok elmélyítése érdeké­ben kifejtett munkásságáért Fejtő Ferenc történésznek, ny. egyetemi tanárnak, tudományos munkássága, életútja elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából dr. Schmidt Péternek, az állam- és jogtudomány kandidá­tusának, az Alkotmánybíróság tagjának a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL (polgári tagozat), a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság köl­csönös jobb megismerését elősegítő több évtizedes mun­kásságáért, a két ország közötti kapcsolatok ápolása érde­kében kifejtett tevékenységéért Lendvai Pálnak, a Rádió Österreich International in­tendánsának.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék