Magyar Közlöny, 1997. március-május (25-39. szám)

1997-03-21 / 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. március 21.,­­ TARTALOMJEGYZÉK] Oldal péntek 23/1997. (III. 21.) FM—HM—PM e. r. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szol­gáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról............... 1705 25. szám 24/1997. (III. 21.) FM r. Az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/1997. (I. 18.) FM rendelet módosításáról...................... 1715 8/1997. (III. 21.) IKIM r. A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról .. 1718 62/1997. (III. 21.) KE h. Legfelsőbb bírósági bíró felmentéséről .......................................... 1721 Ára: 90.— Ft 63/1997. (III. 21.) KE h. Bírák felmentéséről, bíró szolgálati viszonyának megszüntetéséről és bírák kinevezéséről..................................................................... 1721 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, és a pénzügyminiszter 23/1997. (III. 21.) FM—HM—PM együttes rendelete a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (4) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felha­talmazás alapján a következőket rendeljük el: A rendelet tárgya 1.§ E rendelet szabályozza a földmérési és térképészeti ál­lami alapadatok kezelését, szolgáltatásának rendjét és dí­jait, a sajátos célú földmérési munkák vizsgálatának és záradékolásának, valamint az egyéb hatósági eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat. 2. § (1) A rendelet a következő állami alapadatokra és tevé­kenységekre terjed ki: a) az alapponthálózatok pontjainak adataira, b) az állami földmérési alaptérképekre és azok átnézeti térképeire, c) az ingatlan-nyilvántartási térképekre, d) az állami topográfiai térképekre, e) az államhatár pontjaira és azok földmérési munka­részeire, f) az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokra, vázlatokra és egyéb munkarészekre, g) a forgalomból kivont állami alapadatokra, h) az ország teljes területére kiterjedően az állami át­vételét követően a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított adatokra. (2) A rendelet előírásai vonatkoznak továbbá a) a földmérési és térképészeti szakigazgatási szerveze­teknél űrfelvétel- és légifilmtárban tárolt állami alapadat­nak minősített légifényképekre és távérzékelési adatokra, azok munkarészeire, b) a földminősítés során készült térképi és leíró adatok­ra, valamint c) a Földrajzinév­tár adataira. (3) E rendelet tartalmazza a) az ingatlanrendező földmérői minősítés, b) a földmérő igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás, c) a mérőkamarás légifényképezéssel kapcsolatos egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díját.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék