Magyar Közlöny, 1997. június-július (50-60. szám)

1997-06-11 / 50. szám

KÖZLÖNY MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. június 11., szerda 50. szám Ára: 870,- Ft­­ TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1997. XLVIII. tv. 96/1997. (VI. 11.) Korm. r. 97/1997. (VI. 11.) Korm. r. 98/1997. (VI. 11.) Korm. r. 99/1997. (VI. 11.) Korm. r. 37/1997. (VI. 11.) BM r. 44/1997. (VI. 11.) FM r. 21/1997. (VI. 11.) IKIM—PM e. r. 22/1997. (VI. 11.) IKIM—PM c. r. 23/1997. (VI. 11.) IKIM r. 20/1997. (VI. 11.) PM r. 34/1997. (VI. 11.) ABh. 35/1997. (VI. 11.) ABh. 36/1997. (VI. 11.) ABh. 37/1997. (VI. 11.) ABh. 86/1997. (VI. 11.) KE h. 1064/1997. (VI. 11.) Korm. h. 1065/1997. (VI. 11.) Korm. h. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásával összefüggő egyes törvények módosításáról..................................................... 3634 Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módo­sításáról ............................................................................................... 3640 A környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabá­lyairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról 3643 A gazdálkodó szervezetek 1997. évi egyedi termelési támogatásá­ról szóló 34/1997. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról ... 3643 A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról ................... 3644 A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályai­ról ........................................................................................................ 3645 A szezonális tejtöbblet intervenciós támogatással történő külpiaci értékesítéséről, valamint a tejhiányos időszakra történő készle­tezéséről ............................................................................................. 3646 A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kö­tött országokból származó egyes árukra vonatkozó 1997. évi vámkontingensekről szóló 62/1996. (XII. 22.) IKIM—PM együttes rendelet módosításáról................................................... 3651 A Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM—PM együttes rendelet módosításáról.............................. 3665 Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról........................ 3736 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény­nek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szervek­nél történő végrehajtására kiadott — 8/1994. (III. 8.) PM ren­delettel módosított —17/1993. (VI. 18.) PM rendelet módosí­tásáról ................................................................................................. 3798 Az Alkotmánybíróság határozata ..................................................... 3803 Az Alkotmánybíróság határozata ..................................................... 3816 Az Alkotmánybíróság határozata ..................................................... 3827 Az Alkotmánybíróság határozata ..................................................... 3833 Dandártábornok kinevezéséről ......................................................... 3840 Az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt, 1997-ben tárgyalt és rendezésre javasolt ingatlanokról........... 3840 A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásával összefüg­gő feladatról....................................................................................... 3850 A művelődési és közoktatási miniszter közleménye a szerzői és a szomszédos jogok közös kezeléséről szóló 146/1996. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről ................................................................................... 3850 A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak hatéko­nyabb ellátásának támogatására 1997. március 5-én kiírt pályá­zat eredménye ................................................................................... 3853 A Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány Alapító Okirata ......... 3859 A Terézvárosi Szociáldemokrata Párt 1996. évi pénzügyi beszá­molója ................................................................................................. 3864 Helyesbítés ............................................................................................. 3864 7.-í­­ lí.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék